En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Sentralkonferansen ber om ro i striden om menneskelig seksualitet

Sentralkonferansen ber om ro i striden om menneskelig seksualitet

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
26.10.2016
En resolusjon fra sentralkonferansen støtter biskopenes kommisjon for å finne en mulig vei for å bevare enheten i kirken.
Sentralkonferansen ber om ro i striden om menneskelig seksualitetDelegater ved sentralkonferansen stemmer over en av de mange vedtakene som ble truffet gjennom konferansen som ble avholdt i Fredrikstad 19.-23. oktober 2016.

 

Sentralkonferansen for Metodistkirken i Nord-Europa og Eurasia vedtok lørdag 22. oktober en resolusjon som aktivt støtter biskopenes arbeid med kommisjonen "A Way Forward". Denne kommisjonen som ble vedtatt opprettet ved generalkonferansen i Portland i mai i år, skal forsøke å finne en vei til å beholde kirkens enhet i møte med en stadig dypere kløft i forståelsen av menneskelig seksualitet.

Kommisjonens medlemmer utpekes av biskopsrådet og er forventet å fremlegge sitt resultat på en ekstraordinær generalkonferanse i 2018, selv om ingen ting er avgjort enda. Det er opp til biskopsrådet å innkalle til en slik konferanse, om de har et resultat som de ønsker behandlet. Sentralkonferansen ber om ro i striden om menneskelig seksualitet

Sentralkonferansen består av delegater fra Metodistkirker i 13 land over 11 tidssoner, fra Bergen i vest til grensen mot Kina i øst.

Vedtaket kom etter at konferansen hadde diskutert en setning i forslaget som uttrykte skuffelse over uspesifiserte handlinger i de juridiske konferansene i USA, som ble bedømt å ha utdypet splittelsen i kirken. Det var mange som tok til orde for ikke å kritisere andre sentral- eller juridiske konferanser innen kirken, og teksten ble endret til en mer generell tekst som inkluderte handlinger i hele kirken, på alle nivåer. Det ble blant annet uttalt at en slik formulering også omfatter våre egne handlinger som kan være med og bidra til splid, fremfor å arbeide for enhet.

Her er en oversatt versjon av resolusjonen, du finner den originale engelske teksten under:

 

Resolusjon vedtatt på sentralkonferansen for Nord-Europa og Eurasia i Fredrikstad 19.-23. oktober 2016

Ved generalkonferansen i Portland 2016 ble biskopsrådet bedt av konferansen om å lede samtalene om hvordan vi skal klare å forbi en kirke, på tross av de ulike meningene som vi har om menneskelig seksualitet.
Som svar la biskopsrådet frem et forslag kalt «An Offering for a Way Forward». Dette ble akseptert av konferansen. Forslaget inneholdt dannelsen av en egen kommisjon som vil utelukkende arbeide med dette spørsmålet for de neste par årene.
Generalkonferansen oppfordret alle deler av kirken sterkt til å etterleve biskopsrådet til å «å leve i nåde med hverandre, og unngå å gjennomføre handlinger som vil medføre flere klager, kirkelige rettsaker og mer skade for personer og kirken mens vi er lojale mot kirkeordningen».

Sentralkonferansen for Nord-Europa og Eurasia sender den følgende hilsenen til biskopsrådet i den verdensvide Metodistkirken (the United Methodist Church):

Vi i sentralkonferansen for Nord-Europa og Eurasia hilser dere i den gjenoppståtte Guds navn.
Vi takker dere for deres lederskap både ved generalkonferansen og i vårt daglige liv i kirken. Vi takker dere spesielt for «A Way Forward». Dette er en kraftfull uttalelse og vi står sammen med dere biskoper i denne utfordrende tiden for kirken vår.
Vi har i tiden etter generalkonferansen med sorg registrert at vår kirke fortsatt er like splittet over spørsmålet om menneskelig seksualitet, og at det er gjennomført flere handlinger og initiativ som styrker splittelsen i kirken. Vi vil spesielt bære biskopsrådet og kommisjonen i våre bønner i denne tiden.
Det er uansett med håp, iver og forventning vi ser frem til resultatet av kommisjonen «A Way Forward» sitt arbeid ved den neste generalkonferansen. Vi tror alt er mulig i Den Hellige Ånd når Guds folk er samlet i kristen konferanse.
I tillegg oppfordrer vi alle metodister i den verdensvide Metodistkirken til å vise respekt for den prosessen som biskopsrådet har lagt for oss, og som flertallet ved generalkonferansen vedtok på vegne av oss alle.

 

Den originale engelske teksten:

 

Resolution to the Northern Europe and Eurasia Central Conference, meeting in Fredrikstad, Norway, October 19-23, 2016

Whereas at General Conference in Portland 2016, the Council of Bishops were asked to lead our church through discussions of how our church shall continue together, united as one church, even though we are of different minds when it comes to questions regarding human sexuality and the Book of Discipline.
Whereas The Council of Bishops presented “An Offering for a Way Forward”, which was accepted by the General Conference, where it was said that they will form a new commission, who will work on the single issue of human sexuality for the next couple of years.
Whereas The General Conference urged supported the statement from The Council of Bishops that included the wish to ”live in grace with one another – including ways to avoid further complaints, trials and harm while we uphold the Discipline.”

Therefore, be it resolved that the Northern Europe and Eurasia Central Conference sends the following greeting to the Council of Bishops of the United Methodist Church:

We, the Northern Europe and Eurasia Central Conference, greet you in the name of the risen Lord.
We would like to extend our thanks and gratitude for your leadership for us both at the General Conference in Portland, in the daily lives of our church, and Especially for “A way forward”. This is a powerful statement, and we stand behind you in the difficult times ahead for our church.
In the aftermath of General Conference, we are saddened see that our church still is divided in questions regarding to human sexuality, and that steps that further the divisions in our church have been taken at several levels of our church. We will hold you, the Council of Bishops and the new commission, in our prayers.
Nonetheless, it is with hope, eagerness and expectation we look forward to see the results this new “Commission on Human Sexuality” will present for the next General Conference. We believe that anything is possible through Christian Conferencing and works of the Holy Spirit.
In addition, we would like to encourage all United Methodists in our denomination to show respect for the process you, The Council of Bishops, has laid before us, and whom the majority of the General Conference has approved on our behalf.

 

 

NYESTE ARTIKLER
Bli med når STEG konferanse går digitalt 12.-13. mars 2021. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Nye datoer er satt for general- og sentralkonferansene, og det utsetter innføringen av vedtak fra siste generalkonferanse. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone