En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Veivalg for Betanien i Oslo

Veivalg for Betanien i Oslo

27.11.2006
Etter en lengre prosess har Stiftelsen Betanien i Oslo tatt flere viktige avgjørelser for satsningen fremover i de nærmeste årene. Stikkord er utsatte grupper.

Veivalg for Betanien i OsloStiftelsen Betaniens tilholdsted i Akersbakken. Her har Betanien sine kontorer sammen med Metodistkirkens Biskopskontor og Hovedkontor. I fremtiden vil Betaniens aktiviteter her øke i omfang.I høst har Stiftelsen Betanien i Oslo hatt et seminar med styre og ansatte for å arbeide med strategier for Betaniens videre arbeid. Siden har styret arbeidet videre med planene, og nå er noen avgjørelser tatt og flere veivalg er gjort.  Styret har staket ut en kurs for de nærmeste årene, og det gjenstår en del planleggingsarbeid for å finne veien vi skal gå.
 
Utsatte grupper
I de nærmeste årene vil Betanien i Oslo arbeide med utsatte grupper i samfunnet. Med det menes barn, ungdom og familier i risikosoner. I tillegg vil satsningsområdet omfatte mennesker som sliter med avhengighet.

Kjerneområdene i denne satsningen blir Gjestehuset på Furuset og et nytt fagsenter ved Betanien i Akersbakken.
Det nye fagsenteret skal oversette og utarbeide familierelaterte kurs, blant annet fra Metodistkirken i England.

Prioriteringer
Denne satsningen vil bli prioritert, og det vil få konsekvenser for noen av de feltene som Betanien er inne på i dag. Styret i Betanien i Oslo har derfor vedtatt å si nei til å drive bo- og aktivitetssenteret på Kolbotn utenfor Oslo. Oppegård kommune hadde allerede overtatt eierskapet av Varden bo- og aktivitetssenter. De trekker seg dermed ut av et prosjekt som de har vært tungt inne i over tid.
Betanien i Oslo vil heller ikke fornye samarbeidsavtalen med Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg om sykepleierutdanningen.

Til Brobyggeren sier forstander Lars Erik Nordby at dette er en naturlig utvikling for Betanien.
- Sammenslåingen av Betaniens sykepleierhøyskole og Lovisenberg diakonale høyskole var viktig for videreutviklingen av sykepleierutdanningen. Her har de ansatte med bakgrunn i Betanien og Metodistkirken gjort, og gjør, en prisverdig innsats som vi er stolte og meget takknemlige for, sier Lars Erik Nordby.

Overføringsverdi
- Gjestehuset og fagsenteret blir heretter to tyngdepunkt for Betanien i Oslo, sier forstanderen. Fagsenteret vil bli bygd opp i løpet av treårsperioden. Her ser vi for oss to til tre årsverk, med base i Akersbakken, forteller Lars Erik.
- Vi ser at det er et stort og voksende behov for hjelp blant utsatte grupper i Norge. Dette gjelder ikke minst for å bidra til integrering av mennesker som flykter hit til landet. Vi tror det vi er i ferd med å utvikle i Groruddalen er så bra at det kan overføres til andre steder i landet.
I samsvar med satsingen på utsatte grupper vil stiftelsens internasjonale engasjement i Balkan, Baltikum, Russland og Ukraina, samt Grünerløkka kirkesenter og Recovery blir videreført, avslutter Lars Erik Nordby.


NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone