En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Betanienprisen utdelt

Betanienprisen utdelt

30.11.2006
På årsfesten til Stiftelsen Betanien i Oslo mandag 27. november ble Betanienprisen 2006 utdelt. I år ble det delt ut to priser. Prisvinnerene er Helen Byholt Lovlace og Øivind Horn.
Betanienprisen utdelt

Prismottakerne sammen med Stiftelsen Betaniens ledelse. Fra venstre: Forstander Lars Erik Nordby, Helen Byholt Lovelace, styreformann Anders Isnes, forstanderinne Kari Odèn Hansen og Øyvind Horn.
Det ble en ny festkveld i Betanienstuene i Akersbakken da den tradisjonelle årsfesten samlet venner av Stiftelsen Betanien i Oslo og det diakonale arbeidet. Hovedpunktet var selvfølgelig utdelingen av Betanienprisen for 2006.

Helen Byholt Lovelace fra Kragerø fikk prisen for mangeårig nyskapende diakonal tjeneste i inn og utland. Som diakonisekretær i Metodistkirken var hun ansvarlig for mye av overgangen fra institusjonsdiakoni til menighetsdiakoni. Hun bygde blant annet opp et støttekontaktsenter for barn ved Vesleheim i Fredrikstad og var aktiv i innføringen av den ordinerte diakontjenesten i Metodistkirken. Gjennom arbeidet Metodistkirkens europeiske styre for alkohol og narkotikaanliggender traff hun sin mann Bill Lovelace som leder Metodistkirkens arbeid i Ukraina. Her har Lovelace blant annet bygd opp kirkens diakonale arbeid med gatebarnsenter i Kiev, ledertrening, arbeid mot rus og for menneskers likeverd.

Fra 1996-2005 var hun medlem av Board of Church and Society i The United Methodist Church, den internasjonale Metodistkirkens øverste organ for sosiale spørsmål.

I sin takketale sa Helen B. Lovelace at det var vanskelig å tro at hun hadde fått prisen. Det var så dyktige og viktige personer som hadde fått prisen før, og hun kjente seg stolt over å bli satt i en slik sammenheng.
Hun fortalte om hvor mye Betanien hadde betydd for hennes arbeid, både gjennom inspirasjon, oppmuntring og støtte. En tidligere Betanienprismottaker hadde hjulpet henne til å se alle gatebarna som led i Kiev. Betanien har støttet henne både økonomisk og på andre måter i det arbeidet. Nå arbeider hun hardt for å finne et sted som de kan kjøpe for å bygge det ut til et gatebarn- og menighetssenter.
Helen avsluttet med å takke Gud og Metodistkirken som har gitt henne en tro som er virksom i kjærlighet, en tro som er død om den ikke handler i kjærlighet.

Øivind Horn fikk prisen for sin mangeårige innsats i og utenfor Betanien. I Betanien har han vært engasjert i sykehusstyret, skolestyret og vært leder for Stiftelsens styre. Horn har de siste ti årene vært forretningsfører for Stiftelsen Betanien. Gjennom arbeidet for Betanien og Metodistkirken og i sitt øvrige arbeid har han vært en viktig bakspiller for diakonien når det gjelder administrasjon og finansiering. Både som advokat og på det personlige plan har Øivind Horn aldri spart seg, og mange er de som har fått hjelp når livet har buttet i mot.

Øyvind Horn takket for prisen og for tiden han har hatt i Stiftelsen Betanien i Oslo. Han sa det hadde vært en rik tid. Det er et vitnesbyrd om et engasjement og en hengivelse til arbeidet at han aldri har opplevd gnisninger intrent i styret. Det har vært tider hvor en har vært uenige, men det har aldri påvirket det gode personlige forholdet mellom medlemmene i styret.


Betanienprisen består av diplom, et litografi og 10 000 kroner. I år fikk Helen Byholt Lovelace et litografi av Therese Nordvedt og Øivind Horn et litografi av Tove Strømme.Betanienprisen utdelt


Helen Byholt Thorsen tar imot litografiet av Therese Nordvedt fra forstanderinne Kari Odèn Hansen.Betanienprisen utdeltØyvind Horn takker for pristildelingen.Betanienprisen utdelt
Åshild Skiri Refsdal gledet alle med sin sang, som denne kvelden også inkluderte jazz til Øyvind Horns store glede.


Tilslutt noen bilder fra stemningen rundt bordene i Betanienstuene:

Betanienprisen utdelt


Betanienprisen utdelt


Betanienprisen utdelt


NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone