En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Verdig avtalefest med baptistene

Verdig avtalefest med baptistene

11.12.2006
Søndag 10. desember ble endelig Samarbeidsavtalen med Det Norske baptistsamfunn undertegnet i en festgudstjeneste i Oslo 1. baptistkirke.

Verdig avtalefest med baptisteneSamarbeidsavtalen undertegnes: (fra venstre) Metodistkirkens biskop Øystein Olsen, leder av Metodistkirkens Hovedstyre Jan-Erik Hansen, Nestleder i Baptistsamfunnets Hovedstyre Per Øvergaard og baptistenes generalsekretær Magnar Mæland.
Søndag 10. desember var en historisk dag for Baptistsamfunnet og Metodistkirken i Norge. I Tabernaklet - Oslo 1. Baptistkirke - ble Samarbeidsavtalen mellom de to kirkesamfunnene undertegnet.

Samarbeidsavtalen fokuserer på følgende:
-    Anerkjennelse av hverandre som kristne søsken tilhørende Guds verdensvide kirke
-    Erkjennelse av at på tross av ulikheter så hindrer ikke dette forpliktende samarbeid
-    Ulikt dåpssyn hindrer fullt kirkefellesskap
-    Gjensidig anerkjennelse av hverandres pastortjenester og nattverdfeiring
-    Oppfordring til samarbeid lokalt om gudstjeneste, misjon og diakoni

Flere år med teologiske læresamtaler mellom Baptistsamfunnet og Metodistkirken danner bakgrunn for avtalen. Disse samtalene ble avsluttet i 2004 og resultatet er trykket i heftet "Bilaterale samtaler mellom Metodistkirken i Norge og Det Norske Baptistsamfunn. Avtalen kan også bli lastet ned fra "Ressurser".

Verdig og vakker gudstjeneste
Det var en høytidelig stemning da lederskapet til baptistene og metodistene kom inn i prosjesjon i den vakre kirkebygningen til Oslo 1. baptistkirke.
Det var klangfull fellessang og musikalske innslag fra blant annet koret til Metodistkirken på Grünerløkka og solosang av Eugene Nkuranyabahizi fra vertsmenigheten.

Informasjon
Rektor Roar Fotland, som har vært en del av samtalegruppen fra Metodistkirken, informerte om avtalen og dens betydning. Et hovedpunkt i hans orientering var at det er langt mer som forener enn som skiller. Det er ikke blitt lagt skjul på at det fortsatt er ting som skiller oss.
- Vårt mål var likevel å si så mye som mulig sammen, og noen vil si at det er forbausende i hvor stor grad det var mulig, sa Fotland. Du kan lese hele kommentaren i en egen artikkel på forsiden.

Signering
Selve underskrivingen av avtalen ble foretatt av Metodistkirkens biskop Øystein Olsen, leder av Metodistkirkens Hovedstyre Jan-Erik Hansen, Nestleder i Baptistsamfunnets Hovedstyre Per Øvergaard og baptistenes generalsekretær Magnar Mæland.

Fellesskap i forsoningsverket
Biskop Olsen talte til forsamlingen, og tok utgangspunkt i en egen opplevelse fra oppveksten i Narvik. Her ble han en gang bedt om å forlate en baptistmenighet før nattverden skulle deles. Det er uttrykk for forskjeller som eksisterte mellom våre kirkesamfunn en gang. I dag har lange og grundige samtaler ført oss frem til at vi kan undertegne en samarbeidsavtale, og innby til Herrens måltid i fellesskap. Vi er fortsatt uenige, men vi kan likevel gå inn i et forpliktende fellesskap. Dette fellesskapet er ikke bare motivert ut fra en formell avtale, men motivert av Jesus, menighetens Herre. I Jesu Kristi forsoningsverk hører vi sammen, sa biskopen.
I dag priser vi Gud med en samstemt munn, og når vi er i harmoni så viser vi hvem Gud er og kaster lys over Gud. Slik ser verden hvem Gud er, derfor er det som skjer i dag så viktig, avsluttet biskop Olsen.

Nattverd
Det opplevdes som naturlig og sterkt at festgudstjenesten ble avsluttet med felles nattverd. Det var biskop Olsen og pastor Einar M. Stensland fra vertsmenigheten som leste innstiftelsesordene til nattverden.

Etter gudstjenesten var det kaffe og bløtkake.

Ærlig avtale
Til nettsiden sa baptistenes generalsekretær Magnar Mæland at avtalen uttrykker en vilje til mer forpliktende fellesskap. Han er glad for ærligheten i avtalen som ikke legger skjul på at vi fortsatt er uenige om flere punkter. Avtalen som helhet sender gode signaler til både menighetene i våre to kirkesamfunn og til de andre kristne kirkene.

Mæland tror avtalen vil få betydning for lokale menigheter. Baptistsamfunnet er langt løsere organisert enn Metodistkirken, men signalene i avtalen vil nå ut. Det er flere menigheter som allerede samarbeider lokalt. Denne avtalen vil være en oppmuntring for dem.
Et eksemple er menigheten på Rjukan. Der har flere av metodistene fra den nedlagte metodistmenigheten funnet et fellesskap i baptistmenigheten. Denne avtalen vil oppmuntre og inspirere dette fellesskapet, tror Magnar Mæland.
Mæland tviler på at en svensk modell med en utvikling mot et felles kirkesamfunn er aktuelt i Norge. Forholdene i vårt naboland er ikke samenlignbare med Norge.

Det viktige for oss er at det økumeniske arbeidet skal være en pågående prosess hos de lokale menighetene. Det konkrete arbeidet med avtalen er nå avsluttet, og det er ikke lagt opp til noen videre prosess. Samarbeidsavtalen kan videreutvikles med tidens hjelp, sier generalsekretæren.
På spørsmål om dette vil markeres lokalt, sier Mæland at det er en spennende tanke. Det er ikke planlagt noe konkret, men slike lokale markeringer kan jo utdype og forsterke økumeniske prosesser lokalt.
Bilder fra festgudstjenesten:

Verdig avtalefest med baptisteneSom en verdig markering av avtalen inviterte Baptistsamfunnet og Metodistkirken til felles nattverd. Nærmest kamera ser vi pastor Per J. Midteide (Skien Baptistmenighet) og pastor Arne G. Ellingsen (Larvik Metodistmenighet) dele ut brød og vin til gudstjenestegjestene.Verdig avtalefest med baptisteneMenighetskoret fra Metodistkirken på Grünerløkka deltok med sang som gledet forsamlingen.Verdig avtalefest med baptisteneDet ble lagt vekt på at deltakelse av både baptister og metodister. Her et bilde fra forbønnsstunden.Verdig avtalefest med baptistene"Fred være med deg". Til slutt et bilde fra fredshilsenen, en handling som fikk en dypere mening denne spesielle søndagen.


NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone