En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Byråkratisk medlemskaos

Byråkratisk medlemskaos

15.12.2006
Medlemsrot i Den norske kirke gir tapte medlemmer for Metodistkirken og rigid personvern truer med varig kaos i kirkebøkene og sentralregistret.


Mangelfulle rutiner og rotete medlemslister i Den norske kirke ga for et års tid siden store mediaoppslag om medlemsrot og dobbeltrapporterte medlemmer. Det viste seg at mangfoldige tusen medlemmer av frikirkene i Norge også stod oppført i medlemslistene til statskirken.

Skifte av medlemsskap
Sist vår ble det derfor utsendt et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til alle som var dobbeltregistrerte med vedlagt svarbrev. I brevet ble mottakeren bedt om å gi beskjed om de ønsket å bytte fra tros- eller livssynssamfunnet de tilhørte, til Den norske kirke. Henvendelser til Metodistkirkens Hovedkontor fra dobbeltregistrerte, kan tyde på at flere, særlig menighetsbarn, benyttet anledningen til å skifte kirketilhørighet.
Totalt kan det se ut til at Metodistkirken mistet så mange som 600 medlemmer i denne prosessen.

Personvern
Nå viser det seg at Datatilsynet etter en henvendelse fra Kultur- og kirkedepartementet har frarådet departementet av personvernhensyn å gi kirkesamfunnene noen opplysninger om hvem som har ønsket å skifte kirketilhørighet. Departementet har fulgt anbefalingen fra tilsynet og har kun gitt opplysning om antall refusjonsberettigede medlemmer.

Uriktige kirkebøker
Resultatet er at Metodistkirken står uten noen mulighet til å korrigere sine kirkebøker. Dermed vil vi i ytterste konsekvens søke om kommunal og statlig refusjon med uriktig tallmateriale til neste år. Det legger kirken åpen for uberettigede beskyldninger om medlemsjuks.

Tallkaos
I disse dager mottar Hovedkontoret svar på den kommunale refusjonen. Her angis kun totalt antall medlemmer i Metodistkirken i den enkelte kommune. Siden en ikke vet hvem som er blitt strøket, har administrasjonen ingen mulighet til å beregne hvor mye den enkelte menighet skal få overført.
Til nettsiden sier administrativ leder Gunnar Bradley at det vurderes å utbetale et akontobeløp, slik at menighetene får utbetalt mesteparten. Den endelige beregningen kan først komme når det blir mulig å korrigere kirkebøkene.

Klager
Gunnar Bradley har klaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på vedtakene. Han påpeker det urimelige i at vi nektes mulighet til å korrigere kirkebøkene, og det uriktige bortfallet av refusjon for de medlemmene av Metodistkirken som benyttet denne anledningen til å melde overgang til Den norske kirke. Disse var medlem av Metodistkirken ved årsskiftet, og dermed refusjonsberettigede. Det at departementet nekter utbetaling av refusjon for disse, må i hvert fall føre til en form for økonomisk kompensasjon for Metodistkirken.Forholdet er også meddelt Nye Norges kristne råd, som arbeider med saken for flere av sine medlemssamfunn.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone