En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>En prosess som må fortsette

En prosess som må fortsette

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
13.01.2017
Ledere fra de europeiske sentralkonferansene samtaler om enhet i Metodistkirken.
En prosess som må fortsetteBiskoper og tilsynsmenn fra de tre europeiske sentralkonferansene i Metodistkirken (UMC) møttes i Frankfurt for samtaler.

De tre biskopene og inntil tre fra kabinettene i hvert distrikt, møttes for samtaler, bønn og planlegging i Frankfurt i Tyskland fra 9. til 11. januar 2017. Temaet for møtet var hvordan vi kan bevare og styrke enheten i Metodistkirken. David Field, lekmann fra Sveits som er med i kommisjonen «A Way Foreward», deltok i samtalene.

Håp og bekymring

Deltakerne kom fra ti ulike land i Europa med til dels svært ulike kulturer. De delte sine syn på hvorvidt Metodistkirken skal beholde, eller endre, sitt syn på ordinasjon av såkalt praktiserende homoseksuelle eller seremonier for likekjønnede par. Metodistkirken fremhever i dag at «homoseksuell praksis» er i strid med kristen lære.
Noen deltakere fortalte hvordan en endring i dette synet vil splitte kirken og minimalisere mulighetene for å nå lokalsamfunnene. Andre igjen bønnfalte om en endring for å bli i stand til å nå sine lokalsamfunn.

Bønn for kommisjonen

En omfattende bibeltime om enhet under ledelse av biskop Streiff ga et viktig grunnlag for refleksjoner over hvordan vi skal klare å leve i og opprettholde enhet i Jesus Kristus på tross av våre ulikheter.
- Det var godt å oppleve en ubekymret atmosfære og en åpenhet for å lytte til hverandre, sa biskop Khegay etter samtalene. Mens biskop Streiff beskrev møtet som «en del av en prosess som må fortsette». Deltakerne lovet hverandre å be for kommisjonen «A Way Foreward» og for den verdensvide Metodistkirken.

Mer felles enn ulikt

Deltakerne var enige i at vi trenger å styrke våre interne relasjoner i Europa og føre en utvidet samtale om hva det betyr å være en metodist (UMC) i vår tid. Vi tilhører en verdensvid kirke og arbeider for å skape disipler i vår egen spesifikke kulturelle kontekst. Biskop Alsted understreket at det er en essensiell oppgave for biskopene og kabinettene å forkynne og dele deres felles forpliktelse til enhet innen kirken. Biskop Wenner sa at de hadde delt erfaringer av hvor viktig den verdensvide forbindelsen var for metodister i en verdensdel der metodismen er en minoritet. Hun sa at de hadde fått en opplevelse av at de hadde mer til felles enn ting som skilte dem. Som et medlem av kommisjonen «A Way Foreward» lovet hun å ta med seg bønnen om enhet tilbake til kommisjonen.

Klaus Ulrich Ruof
Medieansvarlig for Metodistkirken i Tyskland

 

Lignende artikler
Les hva biskop Alsted skriver om den fremforhandlede avtalen. Les mer
Fredag 3. januar ble det kjent at ledere fra alle de tyngste gruppene i United Methodist Church har signert en avtale. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone