En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Kolleger og faglige utfordringer gir trivsel

- Kolleger og faglige utfordringer gir trivsel

30.01.2013
I august fikk Hospitalet Betanien ny direktør. For første gang i historien var det ikke en prest som fikk jobben. Han er heller ikke økonom eller helsefaglig utdannet, men en god direktør kan vi nok si vi har fått.
- Kolleger og faglige utfordringer gir trivselDen nye direktøren Knut Rasmussen hilser på Abelone

Knut Rasmussen er statsviter av utdanning og har blant annet bakgrunn som daglig leder for en arbeidsmarkedsbedrift for døve. Han søkte på direktørstillingen fordi han var klar for nye utfordringer.
- Akkurat det er noe alle sier i et jobbintervju, men det var veldig reelt for meg. Jeg så at dette ville bli utfordrende og spennende. Jeg har jobbet lenge innenfor en annen sektor og det å få lov til å bevege seg over i et nytt og ukjent farvann, trigget meg positivt. Jeg visste at det ville sette meg på noen utfordringer i forhold til at jeg måtte lære meg mye nytt, og det var også hoveddrivkraften, sier Rasmussen.

Godt førsteinntrykk
- Kolleger og faglige utfordringer gir trivselKnut RasmussenFør Knut Rasmussen startet offisielt, var han innom Hospitalet Betanien ved flere anledninger for å gjøre seg kjent med organisasjonen. Han hadde derfor dannet seg et førsteinntrykk av Hospitalet før han satte seg i direktørstolen i august. Dette førsteinntrykket handlet om Hospitalet Betanien som en veldrevet organisasjon med ansatte som gir uttrykk for å trives på jobb.
- Jeg fikk tidlig bekreftet at Hospitalet Betanien er en veldrevet organisasjon. Med det mener jeg at vi har gode strukturer og at det er høy faglig integritet ved de ulike sentrene. Noe annet som jeg la tydelig merke til da jeg begynte, var at folk gav uttrykk for at her er det godt å jobbe. Jeg tenkte at det er flott med godt arbeidsmiljø, men enda bedre er det jo at mange av de ansatte setter ord på nettopp dette. Dette er ingen selvfølge, og jeg håper derfor at vi alle kan jobbe for å videreutvikle den gode trivselen. Dette vil alltid være et felles ansvar, forteller Rasmussen.

Demensplan 2015 på nattbordet
I Dagens Næringsliv pleier de i portrettintervjuene å spørre om hva som ligger på nattbordet. Hospitalet Betaniens nye direktør kan skryte av å ha flere rapporter, blant annet Demensplan 2015 som sengelektyre.
- Dette med å lære meg de nye tingene innenfor helse motiverer meg noe voldsomt, samtidig som det stresser meg litt. For jeg skulle jo helst sett at jeg fikk tilegnet meg alt på kort tid. På nattbordet hjemme har jeg for eksempel Demensplan 2015 og det er kanskje ikke så smart, for det gjør rett og slett noe med nattesøvnen innimellom... Men jeg er altså ganske sulten på kunnskap. På en og samme tid blir dette både kjempespennende og positivt, og samtidig en litt slitsom greie.  En annen utfordring er å gjøre seg kjent med den ganske innfløkte strukturen i helse-Norge. Den er heller ikke til å kimse av, forteller Rasmussen.

Fremtiden – et utgangspunkt for muligheter
Helse-Norge står overfor mange utfordringer i årene framover og Hospitalet Betaniens nye direktør er optimist.
- Betanien har i dag en meget sterk posisjon i omtrent alt vi gjør, så når det gjelder tjenestene våre er jeg er optimist med tanke på fremtiden. Jeg velger å se på fremtiden med utgangspunkt i muligheter heller enn utfordringer. Helse-Norge står overfor mange oppgaver som jeg er sikker på at Betanien vil kunne være en god bidragsyter til. Oppgaven vår blir da å videreutvikle det gode samarbeidet som vi har med Bergen kommune og Helse Vest. Jeg er imponert over den kvaliteten Betanien har på sine tjenester og det arbeidet som legges ned hver eneste dag. Det er derfor en fryd å få lov å være med og videreutvikle tilbudene våre, sier Rasmussen.

Selv om Hospitalet Betanien leverer gode tjenester i moderne og oppdaterte omgivelser, er det ikke til å stikke under en stol at dette også koster.
- Betanien har de siste årene hatt en fantastisk utvikling hva gjelder bygningsmasse. Dette har selvsagt kostet, men jeg tenker at det har vært en nødvendig og riktig prioritering. Nå går vi over i en driftsfase av en annen karakter, og det blir spennende å se hvordan vi klarer å drifte med positive resultater fremover. Det er mye som skal holdes, og jeg tror nok at vi generelt blir nødt å være noe mer nøktern enn det vi har vært vant til frem til nå, sier Rasmussen.

Viktige fokusområder
Knut Rasmussen kom til en organisasjon som er godt drevet og ser ikke behov for noen stor omorganisering eller å gjøre ting annerledes på kort sikt, men han ser på det å videreføre Betanien som en kunnskapsbedrift som et viktig fokusområde i tiden som kommer.
- Det er også viktig å videreutvikle tilbudene våre. Det er viktig at vi ikke størkner i gamle tilbud og gamle måter å gjøre ting på. Jeg tror det er viktig at vi evner å snu oss og være på tilbudssiden sånn at vi sammen med Helse Vest og Bergen kommune kan være på de prioriteringsområdene som gjelder i framtiden. Det har Betanien så langt jeg kan se, de beste forutsetninger for. Vi har et godt samarbeid, både til Helse Vest og til Bergen kommune. Vi er smidige og fleksible internt og jeg er at vi både har endringsvilje og endringskompetanse på Betanien. Det er veldig verdifullt for oss. Vi må kunne levere tjenester i henhold til det som er behovene i samfunnet og det har jeg stor tro på at vi skal klare, avslutter Rasmussen.

Tekst og foto: Åse Meistad Skjellevik
 

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone