En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Han er oppstanden!

Han er oppstanden!

16.04.2017
Han er oppstanden!

Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn.

Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.

For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.

1. Korinter 15, 20-22

 

God påske!

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone