En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Church 4.0

Church 4.0

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
04.02.2013
For deg som drømmer om å utvikle din menighet Den 4. School of Congregational Development i Norden finner sted 10. til 13. oktober 2013 i København.
Church 4.0De norske deltakerne på SOCD i København 2007.

Church 4.0 vil inspirere prester og lekfolk til å søke nye veier for både nye og gamle menigheter. Vi vil samle erfarne ledere og forelesere som selv har praktisk erfaring med å skape utvikling og forandring så nye mennesker er kommet til tro og lokale kirker har begynt å vokse.

Denne menighetsutviklingskonferanse finner sted i Jerusalemskirken, København hvor gospelmusikk og en nyoppusset kirke vil bring liv i og gode rammer om samlingene.

Omkring 1. april vil det ferdige programmet bli offentliggjort, men vi kan allerede avsløre konferansens hovedtaler.

 

Church 4.0

 

Mike Slaugther, cheif dreamer

Mike Slaugther, cheif dreamer og senior pastor ved Ginghamsburg United Methodist Church, Ohio, USA, kommer til København. Mikes menighet har vokst fra 120 medlemmer til 5000 uten å miste fokus på det at menigheten handler om å skape disipler. Ginghamsburg UMC er sterkt involvert i misjon og bistand i Øst-Afrika. Samtidig har de tatt en beslutning om ikke å vokse mer, men i stedet starte nye menigheter og hjelpe menigheter som trenger forandring for å finne nye veier. Glede deg til å møte en av de mest spennende lederne og predikantene i den amerikanske metodismen!

I begynnelsen av 2013 vil alle menigheter motta en konferanseplakat og omkring 1. april utsendes det komplette program med priser og informasjon om påmelding. Alle opplysninger da også kunne finnes på biskopskontorets hjemmeside umc-northerneurope.org.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone