En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hva sier det juridiske råd i Metodistkirken om en homofil biskop?

Hva sier det juridiske råd i Metodistkirken om en homofil biskop?

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
21.04.2017
Bekymrede metodister samles i forbønn når det juridiske råd neste uke vil behandle klager på valget og ordinasjonen av biskop Karen Oliveto.
Hva sier det juridiske råd i Metodistkirken om en homofil biskop?"The Book of Disciplin" er Kirkeordningen for "The United Methodist Church", som Metodistkirken i Norge er en del av.

 

Det er mange spørsmål og klager som skal behandles i det juridiske råd, Metodistkirkens høyeste domstol og tolker av kirkeordningen, på deres møte fra 25. til 28. april i Newark, New Jersey. Fremst i rekken står spørsmålet om biskop Karen Oliveto. Denne saken blir fulgt med falkeblikk av alle som har synspunkter på kirkens syn på menneskelig seksualitet og kirkens tolkning av Bibelen vedrørende dette.

Det er flere saker som omhandler valget av biskop Karen Oliveto og hennes ordinasjon. Fremst i rekken står et krav om en juridisk vurdering fra «the South Central Jurisdictional Conferense» (en juridisk kirkelig enhet med flere biskopsområder i sørstatene i USA). De ønsker vurdert både gyldigheten av valget og ordinasjonen av en biskop som lever i et ekteskap med en likekjønnet. Hva sier det juridiske råd i Metodistkirken om en homofil biskop?Biskop Karen Oliveto

Karen Oliveto ble sist juli valgt som biskop for «the U.S. Western Jurisdiction» (en juridisk kirkelig enhet med flere biskopsområder på vestkysten av USA). Hun er gift med en ordinert kvinnelig diakon i Metodistkirken.
Kravet om en juridisk vurdering nevner ikke biskop Oliveto og hun er derfor ikke part i saken, selv om flere mulige vedtak i det juridiske råd kan få direkte konsekvenser for hennes stilling som biskop i Metodistkirken. Det er Dixi Brewster, delegaten som sendte inn kravet om vurderingen, og biskopsrådet i «the U.S. Western Jurisdiction» som er parter. Begge partene vil holde sine muntlige innlegg for det juridiske råd tirsdag 25. april.

Høringene i det juridiske råd er åpne og det er ventet mange tilhørere og demonstranter til møtet. Denne saken vekker sterke følelser på begge sider og har vist at den har kraft til å splitte "the United Methodist Chrch".

Et spørsmål som er reist er om hvorvidt «the South Central Jurisdiction» har noe grunnlag for å stille spørsmål ved en annen konferanses valg av biskop. I en uttalelse fra biskopsrådet i «the U.S. Western Jurisdiction» mener de Kirkeordningen er klar på at det er den enkelte jurisdiksjon sitt ansvar å velge sin biskop. De avviser derfor at South Central har noen myndighet til å stille spørsmål ved valget. I et svar sier Brewster at en valgt biskop har myndighet også utenfor sin egen jurisdiksjon, og at valget av en biskop derfor er en sak for hele kirken.

Biskopsrådet i Western sier også at det ikke er noe i Kirkeordningen som spesifikt forbyr en ordinert uten klagesaker fra å inngå et samkjønnet ekteskap. Det formelle ekteskapet er ifølge dem ikke et tilstrekkelig bevis på at en person er en praktiserende homofil.

Dette er kun noen få av argumentene i saken.

Kirkeordningen

Kirkeordningen til Metodistkirken har siden 1972 fastslått at alle mennesker har en hellig verdi, men at homoseksuell praksis er inkompatibel med kristen lære.
Siden 2004 har Kirkeordningen inkludert at det å ikke leve i sølibat som ugift, utroskap i ekteskap og det å være en åpent praktiserende homofil er i strid med Kirkeordningen for ordinerte og at slike kan straffes i kirkerett med å miste ordinasjonen.

Krever annulering og forkasting av valg og vedtak

Forespørselen fra Brewster ber det juridiske råd fastslå at Westerns valg og ordinasjon av Oliveto bryter, ignorerer og annullerer flere deler av Kirkeordningen. Derfor må det juridiske råd annullere og forkaste disse valg og vedtak.

Brewster ber ikke om at Olivetos pastorale ordinasjon skal trekkes tilbake. Kirkeordningen har en egen detaljert og omfattende prosess for ordinerte, inkludert biskoper, som anklages for brudd på Kirkeordningen. Dette omfatter en egen kirkelig rettssak der en anklaget ordinert får møte anklagene mot seg.

Før valget og ordinasjonen av Oliveto som biskop, var det ingen klager på henne. Biskopsvalget inkluderte flere andre ordinerte kandidater som lever i likekjønnede ekteskap, uten at det var registrert noen klager på dem. Siden dette biskopsvalget har det kommet en rekke klager mot Oliveto, og de juridiske prosessene er i forberedende faser i Western.

Dyp splittelse i synet på praktiserende homofiles ordinasjon

Metodistkirken er dypt splittet i synet på menneskelig seksualitet og åpent homofiles mulighet til å ordineres og tjene i kirken. På siste generalkonferanse ble en splittelse av kirken kun unngått ved at det ble nedsatt en kommisjon, «A Way Foreward», som skal arbeide for å finne en måte for «the United Methodist Church» til å forbli en felles kirke. Denne kommisjonen skal fremlegge sine anbefalinger for generalkonferansen senest 2020.
Det er mange som frykter at en klar avgjørelse i det juridiske råd, den ene eller andre veien, vil fremskynde en krise og splitte kirken før kommisjonen legger frem sitt arbeid.

Biskopsrådet har gått så langt at de har bedt det juridiske råd å utsette saker omhandlende menneskelig seksualitet til kommisjonen er ferdig. Dette har Brewster motsatt seg og sier at kommisjonens arbeid og mandat ikke opphever Kirkeordningen frem til de er ferdig. Det er ikke «fritt frem for alt».

Etter høringene vil det juridiske rådet trekke seg tilbake for flere dager med konfidensielle drøftinger. Det er ikke ventet at noen avgjørelser vil bli offentliggjort før over neste helg. Hva sier det juridiske råd i Metodistkirken om en homofil biskop?Rådsmedlem Øyvind Helliesen

Metodistkirkens ledelse oppfordrer alle metodister til forbønn for rådets møte og Guds ledelse for de ni medlemmene av rådet. Vår egen tilsynsmann Øyvind Helliesen er en av de ni som skal avsi en kjennelse i dette spørsmålet.

 

Artikkelen er i stor grad bygget på denne artikkelen fra UMNS og Heather Hahn. Her finner du mange linker og til relevante artikler og dokumenter.

 

Lignende artikler
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone