En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kvinneforbundet med store spørsmål på agendaen

Kvinneforbundet med store spørsmål på agendaen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
22.04.2017
Når kvinneforbundet åpnet sitt landsmøte i dag var det mange store saker som stod på dagsorden.
Kvinneforbundet med store spørsmål på agendaenKvinneforbundet er samlet til landsmøte i Metodistkirken på Grünerløkka i Oslo.

 

Metodistkirkens Kvinneforbund er samlet til landsmøte i Metodistkirken på Grünerløkka denne helgen. I dag startet forhandlingene, og det er et kvinneforbund med mange store spørsmål på dagsorden. Omtrent 25 delegater skal vurdere forbundets arbeid, fremtidig visjon, forbundets navn og velge en ny ledelse.

Kvinneforbundet har en omfattende og spennende internasjonal kontakt og et godt utbygd kontaktnett. Samarbeidet med og støtten til kvinner i Ukraina og Estland gir mye til alle parter. Det var en stor representasjon og deltakelse på verdenskonferansen i Houston sist høst. Det ga gode opplevelser, trening og har vært rapportert i Brobyggeren. Kvinneforbundet med store spørsmål på agendaenSekreteriatet på landsmøtet har god kontroll på hva som skjer.

Det har vært et bedre samarbeid med misjonen denne perioden, med en representant i styret.

En utfordring er alltid informasjonsarbeidet. Det har vært et aktivt arbeid med egen nettside, egen side på Facebook og artikler i Brobyggeren.

Styret ser at det er behov for å stadig vurdere arbeidsområder og hva en skal satse på.

Ny leder?

Tove Synnøve Tveit går av som leder ved dette landsmøte. Hun har tjent som leder i forbundet og vært med i kirkens hovedstyre i en årrekke og ber nå om avløsning. Kvinneforbundet med store spørsmål på agendaenAvtroppende leder Tove Synnøve Tveit

Det har ikke vært mulig å få frem en ny lederkandidat på forhånd, så det er stor spenning til hva som skjer med ledervervet og om det er noen som tar på seg ansvaret.

Nytt navn?

Styret mener en bør skifte navn på Metodistkirkens Kvinneforbund. En håper at det kan ære med og appelere til yngre kvinner. Det er lagt frem tre forslag: "Norske metodistkvinner", "Metodistkvinner i Norge" og "Metodistkirkens Kvinnebevegelse". Det blir debatt og mulighet til å komme med nye forslag. Så her blir det spennende å se hva som kommer frem.

Ny formålsparagraf?

Kari Skinningsrud har lagt frem et forslag til en ny formålsparagraf. Forslaget lyder: "Å samle og styrke metodistkvinner som ønsker å leve og virke i Jesu Kristi lys og kraft, til fellesskap og tjeneste i menighet og samfunn."

Styret

Det foreslås å redusere styrets antall til fem styremedlemmer.

Verdenskonferansen

Med verdenskonferansen lagt til Gøteborg neste gang, er det både muligheter og utfordringer med å innvolvere seg. Et alternativ er å arrangere den i Norge. Landsmøtet må avgjøre om en skal innvolvere seg og i hvilken grad en skal gå inn i ledelsen. Styret anbefaler sterkt å gå inn i et samarbeid for å arrangere konferansen.

 

Kvinneforbundet med store spørsmål på agendaenGod stemning på landsmøtet. Helen Kim stipendiat Helene Benedikte Granum ble formelt medlem av forbundet ved starten av landsmøtet.

 

 

 

Lignende artikler
Med nytt navn på organisasjonen og flere nye unge medlemmer i det nye styret, endte landsmøtet med jubel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone