En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Alterbilde fra Brevik på plass i Porsgrunn

Alterbilde fra Brevik på plass i Porsgrunn

25.04.2017
Det gamle alterbildet fra Metodistkirken i Brevik får en fast plass i Metodistkirken i Porsgrunn.
Alterbilde fra Brevik på plass i PorsgrunnMetodistkirken i Porsgrunn.

Lørdag inviterer Metodistkirken i Porsgrunn til en spennende formiddag med avduking av et gammelt alterbilde og sang av Ellen Westberg Andersen akkompagnert av Turid Eileen Walaas.
 
Det gamle alterbildet fra Metodistkirken i Brevik er malt av Ellen Westberg Andersens bestefar Sigward Westberg. Han drev manufakturforretning i Brevik på førti og begynnelsen av femtitallet. Han var også en dyktig kunstmaler, og mannen bak altertavlen i den tidligere Metodistkirken i Trompetbakken i Brevik. Da kirken ble solgt, ble altertavlen tatt ned og oppbevart. Nå er bildet blitt montert på ramme for å bli hengt opp i Metodistkirken i Porsgrunn. Motivet for bildet er Jesus i Getsemane der han hviler i armene til en engel. Bildet er malt etter en original av Carl Heinrich Bloch. Alterbilde fra Brevik på plass i PorsgrunnEllen Westberg Andersen

Ellen Westberg Andersen har sin utdannelse fra Musikkhøgskolene i Oslo og Lübeck, og debuterte i Universitetets Aula i 1978. I Tyskland sang hun ved flere operascener, og hun har også gjestet Den Norske Opera i flere roller. Etter 10 år i Tyskland vendte hun tilbake til Norge, hvor hun har vært på turneer med Rikskonsertene, vært solist med en rekke symfoniorkestre, hatt kirkekonserter, recitals, og opptrådt i radio og tv. Hun underviser i sang ved Universitetet i Oslo. På «Kultur ved et alter» stiller hun med et variert sangprogram.

Kafeteria fra kl.11 og etter samlingen til inntekt for menighetens misjonsprosjekt i Liberia.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone