En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ekstraordinær generalkonferanse i 2019 om kirkens syn på menneskelig seksualitet

Ekstraordinær generalkonferanse i 2019 om kirkens syn på menneskelig seksualitet

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
25.04.2017
Biskopsrådet har i dag innkalt til en ekstraordinær generalkonferanse i 2019 for å presentere, samtale om og komme til en avgjørelse i striden om kirkens syn på menneskelig seksualitet.
Ekstraordinær generalkonferanse i 2019 om kirkens syn på menneskelig seksualitetGeneralkonferansene samler valgte delegater fra alle årskonferansene i United Methodist Church.

I en pressemelding kalles det inn til en ekstraordinær generalkonferanse som skal avholdes 23. til 26. februar 2019 i St. Louis i Missouri, USA.

Formålet til konferansen er kun en sak: Å ta imot og behandle en rapport fremlagt av biskopsrådet med bakgrunn i anbefalingene fra kommisjonen "A Way Foreward".

Kommisjonen med 32 medlemmer ble nedsatt etter at den siste generalkonferansen ikke klarte å komme til en bred enighet i synet på menneskelig seksualitet og det var en akutt fare for en omfattende splittelse av United Methodist Curch, som Metodistkirken i Norge er en del av.

Kommisjonen skal blant annet gjennomgå de paragrafene i kirkeordningen som omhandler menneskelig seksualitet og enhvers mulighet til å ordineres i kirken - uavhengig av seksuell legning. Den skal også se på hvordan vi kan fortsette som én kirke, på tross av våre mange ulike syn på disse spørsmålene.

Det er i utgangspunktet de som er valgt for denne perioden som skal reise som delegater. Fra Norge er Audun Westad og prest Frøydis Grinna valgte delegater.

Det vil komme mer informasjon om dagsorden og sakspapirer etter hvert som konferansen nærmer seg.

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone