En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Om det juridiske råd

Om det juridiske råd

01.05.2017
Les noen refleksjoner fra rådsmedlem Øyvind Helliesen om rådets arbeid etter siste ukes saker.
Om det juridiske rådDet juridiske råd i Metodistkirken 2016-2020. (Fra venstre) Frontrekke: Deanell Reece Tacha, N. Oswald Tweh Sr., prest Luan-Vu Tran. Bakre rekke: Lydia Romão Gulele, Ruben T. Reyes, prest Øyvind Helliesen, prest Dennis Blackwell og prest J. Kabamba Kiboko

Fredag 28.4 offentliggjorde Juridisk Råd sine siste beslutninger. Før og etter rådets møte har mange gitt utrykk for sine synspunkter på de sakene som Juridisk Råd skulle behandle, særlig på ulike sosiale medier. Under rådets møte i Newark, USA var det også mange som var tilstede for å lytte til den offentlige høringen som innledet møte. Slik skal det være i en demokratisk kirke.

Som medlem av rådet har jeg ikke anledning til å kommentere de konkrete saker som er til behandling, men jeg vil gjerne gi noen faktaopplysninger om rådets arbeid.

Rådet består av 9 personer, alle valgt av generalkonferansen. 4 er ordinerte, og 5 er legpersoner- ofte jurister. Rådets funksjon i kirken er beskrevet i kirkens konstitusjon, Book of Discipline 2016 (heretter kalt BOD) §§ 55-58, og mer konkret i §§ 2601-2612. Se særlig §§2609-2610.

Hovedoppgavene til rådet er å vurdere om vedtak og forslag til lover og regler som gjøres i Generalkonferansen, og i de øvrige konferanser som kirkeordningen beskriver er i samsvar med kirkens konstitusjon og vedtatte kirkeordning- samt vurdere om de lovtolkninger som gjøres av kirkens mange biskoper er i tråd med gjeldene kirkeordningsbestemmelser.

Det er også helt bestemte regler i BOD for hvordan saker kan komme til Juridisk Råd, og regler for hvilke saker rådet kan behandle. Derfor vurderer alltid rådet først om det har såkalt «jurisdiction», dvs. rett til å behandle saken.

Rådet blir noen ganger sammenlikne med en høyesterett. Det er både rett og galt. Rådets vedtak blir gjeldene lovtolkning i kirken, men rådet er ingen domstol som feller dommer. Rådet vurderer og tolker sakene i lys av det kirkens Generalkonferanse har bestemt og det som er gjeldene lov i kirken. Deretter gjøres beslutningene kjent, og de aktuelle parter må deretter følge opp «sakene» i tråd med rådets beslutninger.

Det er altså ikke rådet som skriver eller endrer kirkens lover og regler. Det er det generalkonferansen som gjør, og alle kirkens medlemmer kan på ulike demokratiske måter være med å påvirke hva kirkens skal lære/mene om aktuelle saker.

Kirkeordning er komplisert, og de bestemmelser som står i BOD er ikke alltid like enkle å tolke. Derfor kan rådets medlemmer- som alle andre, ha ulike synspunkter på hvordan konkrete saker kan vurderes. Dette kommer til utrykk gjennom at enkeltmedlemmer av rådet kan skrive egne «opinions» om hva de skulle ønske var utrykt annerledes. Disse offentliggjøres sammen med de offisielle beslutningene.
For deg som vil vite mer om de siste beslutningene fra Juridisk Råd enn det som fremgår av nyhetsmeldinger og på sosiale medier anbefaler jeg å gå inn på rådets webside: http://www.umc.org/decisions/search Om du søker på datoen 28.4 vil du få opp den fulle teksten i alle rådets vedtak fra siste møte. Den saken som for øyeblikket diskuteres mest har alene et vedtak på 20 sider.

Det er flott om mange gjør seg kjent med vår gjeldene kirkeordning, og at mange deltar i debatten om kirkens lære og ordninger.  Jeg håper også vi kan gjøre dette på en ordentlig måte, uten negative personkarakteristikker og mistenkeliggjøring av personers motiver – enten vi er medlemmer av rådet eller ikke.

Newark 29.04.17

Øyvind Helliesen

 

 

Lignende artikler
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Nå kan du kjøpe en fysisk utgave eller laste ned en digital her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone