En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ny utnevnelse

Ny utnevnelse

02.05.2017
Da er det kommet en ny pastoral utnevnelse for neste konferanseår.
Ny utnevnelseMetodistkirken i Halden har fått ny pastoral betjening fra høsten 2017 av.

Vi har mottatt følgende melding fra kabinettet:

Ny utnevnelsePrest Albert Andersen Gjøstøl

Det er med glede og takknemlighet jeg nå kan melde at Metodistkirkens kabinett har besluttet å utnevne Albert Andersen Gjøstøl til pastor i Metodistkirken Halden fra 1. August 2017. Utnevningen er til en 60% stilling.
Denne meldingen er endelig så langt det er mulig innenfor kirkens utnevningssystem, og dere kan informere menigheten om utnevningen.

Jeg ønsker dere Guds velsignelse og jeg lover å være i bønn for dere i tiden som kommer.

Metodistkirken i Norge

Øyvind Helliesen
Tilsynsmann, Østre distrikt.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone