En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Gud og Hvermann

Gud og Hvermann

05.02.2013
Fellesskap og kommunikasjon mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Det er temaet når Betanien i Oslo inviterer til seminar 14. og 15. februar.
Gud og HvermannHeidi Koch Drønen og Sara Jensen ønsker velkommen til et spennede seminar med Betanien Oslo.

I brosjyren (se nederst for nedlasting) peker Betanien på en rekke faktorer som gjør seminaret relevant:

Verden blir stadig mindre sies det og man henviser til globalisering, internett, reisevaner og sosiale medier. Mennesker forflytter seg mer med bakgrunn i eventyrlyst, fritid og overskudd. En annen side av saken er at fattigdom, konflikter og katastrofer også fører til at mennesker forflytter seg. De må bort fra en uholdbar hverdag, i håp om å finne trygghet og tilhørighet et annet sted i verden. På 10 år har nettoinnvandringen til Norge økt fra 7955 personer i 2001 til 47032 personer i 2011.

Seminaret vil ta opp:

  • Hvordan forholder du deg til mennesker som kommer til Norge for å bygge en bedre hverdag?
  • Hvordan forholder vi oss som kirke til mennesker med en annen kulturell bakgrunn?
  • Hvordan forholder vi oss som kirke til at mennesker med en annen kulturell bakgrunn ønsker å bli en del av vårt fellesskap?

 

Kirkenorge i hele sitt mangfold representerer store ressurser i møte med mennesker med en annen kulturell bakgrunn. Som kirke har vi bred erfaring med arbeid i andre land og kan tilby gode fellesskap.

 

  • Hvordan kan vi bruke dette til å ta Guds oppdrag på alvor i vårt eget land?
  • Hvordan kan vi bli gode til å omfavne mennesker som er ulike oss selv?

 

Seminaret går over to dager og holdes i Betaniens lokaler i Akersbakken, Oslo. Avgiften dekker seminar, kursmateriell, lunsj, kaffe/te og forfriskninger.

Gud og Hvermann

Dato: 14. - 15. februar 2013.

Tid: Kl. 09.00 - 15.00 begge dager.

Sted: Akersbakken 37, Oslo.

Kursavgift: Kr. 1500,-.

 

Påmelding til post@betanienoslo.no

 

Last ned og les brosjyren (se under) for alle opplysninger og detaljer for spørsmål.

 

 

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone