En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Norsk metodist med i revisjon av De Sosiale Prinsipper

Norsk metodist med i revisjon av De Sosiale Prinsipper

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
10.05.2017
Når De Sosiale Prinsippene nå skal gjennomgås grundig, har en norsk metodist fått et svært sentralt ansvar.
Norsk metodist med i revisjon av De Sosiale PrinsipperDe Sosiale Prinsippene er vår kirkes sosiale og etiske veiledning. Et omfattende dokument som omhandler nesten alle sider ved livet her på jorden.

Vi møter og får snakke med prest og rektor ved Metodistkirkens teologiske skole, Hilde Marie Movafagh. Hun er på vei til Washington DC der hun fredag skal ta fatt på et viktig og svært prestisjefylt arbeid. Norsk metodist med i revisjon av De Sosiale PrinsipperPrest og rektor Hilde Marie Movafagh

- Hva er det egentlig du nå skal gjøre?

Jeg skal faktisk være med å skrive de nye sosiale prinsippene til den globale United Methodist Church (UMC). Vi er seks personer som skal ha dette ansvaret, sammen med en overordnet tilrettelegger og en gruppe av de ansatte ved General Board of Church and Society (GBCS ) i Washington DC. Vi er to europeere, en afrikaner og tre amerikanere. Vi seks skal ha ansvar for å skrive en seksjon hver. Vi får hver vår undergruppe med ressurspersoner som skal hjelpe oss i dette arbeidet.

Undergruppene skal være globalt sammensatt og ha kompetanse innenfor de felt vi skal skrive om. Vi i hovedgruppa har da ansvaret for at jobben blir gjort og for å få til et samlet dokument som tar tak i aktuelle problemstillinger i kirke og samfunn, og som henger sammen som helhet.

Denne prosessen har startet for flere år siden og GBCS har brukt mye tid på å forberede prosessen. Det har også vært høringer mange steder i verden hvor store grupper har gått gjennom prinsippene og sagt noe om hva som må endres og hvordan de nye prinsippene bør se ut. Det er er derfor allerede mye arbeid som er gjort, men det er nå selve skrivearbeidet skal begynne.

- Hvorfor trenges denne jobben?

Det er mye bra med de prinsippene som er nå. De ble først vedtatt i 1972 og er deretter endret hvert fjerde år når UMC har vært samlet til generalkonferanse. Dermed ser de også etterhvert ut som et stort lappeteppe. Det er også store avvik i språkbruk og omfang mellom de ulike delene. Det er et krasst språk i noen prinsipper og et mer balansert i andre. Ett viktig begrep er jo "uforenlig med kristen lære" som brukes i et par prinsipper det er stor strid om, mens det ikke brukes andre steder, for eksempel om rasisme og slaveri.

- Hvilken seksjon skal du ha ansvar for?
Jeg skal ha ansvar for "The nurturing community". Dette er seksjonen som handler om familieliv, nære relasjoner, seksualitet, abort, mobbing, overgrep og spørsmål som gjelder døden. Her er det jo nok av viktige og brennbare emner som berører mange svært personlig. Jeg er selvsagt veldig spent på det å ha ansvar for å skrive et nytt prinsipp som omfatter homofilt samliv. Det blir et prinsipp som skal gjelde for en hel kirke som faktisk står i fare for å splittes nettopp på grunn av disse spørsmålene. Det kan vi jo ikke sitte isolert og gjøre helt for oss selv. Vi må være i takt med det arbeidet som pågår nå for å finne en felles framtid i dette spørsmålet, det som utføres av kommisjonen kalt "A Way Forward". Jeg vet enda ikke så mye om hvordan vi skal jobbe med dette, bare at det er mitt ansvar. Det kjenner jeg både spennende og svært ansvarsfullt å gå inn i.

- Du har markert deg tydelig i samtalene om kirkens syn på homofili i det siste. Ser du det som en utfordring når du nå skal arbeide så sentralt med dette i et av kirkens viktigste dokumenter?

Ja, jeg har valgt å være tydelig på at jeg ønsker at Metodistkirken skal inkludere homofile, også når det gjelder vigsel og ordinasjon. Jeg anser dette for å være i samsvar med Bibelen og kirkens teologi. Personlige relasjoner har gjort det helt naturlig for meg å være tydelig, men jeg synes også åpenhet og tydelighet er viktige verdier i en slik debatt. Det er lettere å diskutere med meg når du vet hvor jeg står, enten du er enig eller uenig med meg. For meg blir det merkelig når teologer og kirkeledere velger å være nøytrale. Jeg ser min tydelighet som en invitasjon til dialog, og ikke noe som står i veien for samtalen.
Det er to ting som er viktig for meg i denne saken. Det ene er saken i seg selv, det andre er det at mennesker med ulike ståsted skal prøve å forstå og gi rom for hverandre. Det er slik jeg tilnærmer meg saken i jobben min også. Når vi arbeider med disse spørsmålene, vil jeg at studentene og de andre jeg underviser skal lære mer enn bare kirkeordningen. De skal forstå hverandres tenkemåte og hvordan de begrunner sitt ståsted, og ikke nødvendigvis mene det samme som meg. Skal vi fungere som én metodistkirke er en slik forståelse og tolleranse helt nødvendig.

- Har du noen fanesaker?
Det å få prinsippene revidert i seg selv har i mange år vært en fanesak for meg. Derfor er jeg svært glad for å få være med på dette i en såpass ansvarlig rolle. Jeg er også opptatt av at vår teologi skal være mer synlig i prinsippene, slik at uttalelser om samfunnet blir teologisk forankret og ikke bare allmennmenneskelig, selv om det også er viktig å kommunisere godt.

Vi ønsker Hilde Marie Movafagh lykke til med den ansvarsfulle oppgaven og gleder oss til å høre mer om arbeidet.

 

 

Lignende artikler
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone