En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Biskopsrådet kaller president Trump sin beslutning nedslående og skadelig

Biskopsrådet kaller president Trump sin beslutning nedslående og skadelig

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
03.06.2017
I en uttalelse om USA sitt brudd med Parisavtalen bruker biskopsrådet kraftige ord. Blant annet sier de at de vil utfordre de som ved sin politikk og handlinger ignorerer de fattige, utnytter de svake og skader miljøet.
Biskopsrådet kaller president Trump sin beslutning nedslående og skadelig

Her er uttalelsen til biskopsrådet i sin helhet:

 

Angående president Trump sin beslutning om å trekke USA fra Paris-avtalen om klimaet

Washington DC (2. juni 2017) Beslutningen til president Trump om å trekke USA fra Paris-avtalen om klimaet er ikke bare nedslående, men setter Guds skaperverk i ytterligere krise. Som biskoper i Metodistkirken (The United Methodist Church) fremlegger vi denne uttalelsen i forsvar for skapelsen. Det er vårt ansvar å ta vare på den planeten vi lever på, denne vakre gaven fra Gud, skaperen av alt vi kan se og det vi ikke kan se.

Salme 115 minner oss om «Himmelen er Herrens himmel, men jorden ga han til mennesket.» Deprimerende nok, har vi som mennesker misbrukt Guds gave til grensen for ødeleggelse. Vi tror at Gud har betrodd omsorgen for denne planeten til oss alle. Derfor kan vi ikke forbli stille når menneskelig skjødesløshet, egoisme og stolthet truer med å påføre planeten vår ytterligere skade.

Beslutningen til president Trump fyller oss med sorg og vi kaller på USA til å ta lederskap og omgjøre denne beslutningen. Vi tror at denne beslutningen, om den ikke blir reversert, vil bidra til å forverre tilstanden til planeten som allerede er skadet av overforbruk og vårt misbruk av ressurser. Denne beslutningen isolerer USA ytterligere fra de avgjørende samtalene og forhandlingene om klimaet og energibruk.

Vi oppfordrer på det sterkeste president Trump til å igjen slutte seg til de nesten 200 nasjonene som har blitt enige om å frivillig redusere utslippet av karbon til atmosfæren. Biskopsrådet kaller president Trump sin beslutning nedslående og skadeligBiskop Bruce R. Ough Foto: UMC News

Som metodister har vi en lang historie der vi tar til orde for å møte den nåværende og økende faren som klimaendringer utgjør. «Vi støtter derfor arbeidet til alle myndigheter for bindende krav om reduksjon i utslipp av drivhusgasser.» (De sosiale prinsippene §160 D)

Som kristne må vi stå sammen med være naboer på denne planeten for å møte effektene og årsakene til klimaendringene. Bibelen lærer oss: «Jorden sørger og visner, verden tørker bort og visner, både jorden og det høye tørker bort. Jorden er vanhelliget av dem som bor der. For de har overtrådt lover, forandret forskrifter, brutt den evige pakt.» (Jesaja 24, 4-5)

Vi er spesielt bekymret fordi så mange av våre medlemmer bor i kystområder som er særlig utsatte for klimaendringer. Vi hører Guds skaperverk stønne i smerte (Rom 8, 22) når vi ser de mange skadene som klimaendringene bringer. Disse skadene rammer omvendt proporsjonalt de menneskene og nasjonene som har minst med årsakene å gjøre. «Vi støtter derfor innsatsen til alle myndigheter som arbeider for bindende reduksjoner i utslipp av drivhusgasser, og kaller på alle individer, menigheter, forretninger, industrier og samfunn til å redusere sine utslipp.» (De sosiale prinsippene §160 D)

Metodistkirken (UMC) vil fortsette å oppfordre til djervt lederskap og arbeide for politiske løsninger forankret i rettferdighet og bærekraft.

Vi slutter oss til andre politiske og åndelige ledere som arbeider for en omfattende respons på klimaendringer. Gjennom omsorg for Guds folk og Guds planet, vil vi være instrumenter for Guds nyskapende Ånd i verden som kaller til sosial og miljømessig hellighet. Vi vil gjøre dette ved å utfordre de som ved sin politikk og handlinger ignorerer de fattige, utnytter de svake og skader miljøet.

Biskop Bruce R. Ough

President for biskopsrådet i den verdensvide Metodistkirken

 

Oversatt av Karl Anders Ellingsen.

Originalteksten finner du her.

 

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
World Methodist Council uttrykker uro og sterk bekymring for USA sin endrede holdning til Jerusalems internasjonale status. Les mer
Sentralkonferansen vedtok en sterk oppfordring til et personlig og sosialt ansvar for klimaendringer. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone