En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Sinnsro i Tromsø

Sinnsro i Tromsø

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
12.02.2013
Lørdag 23. februar kl. 18.00 er det for første gang sinnsro-gudstjeneste i Metodistkirken i Tromsø.
Sinnsro i TromsøDiakon Solfrid Johansen og pastor Yngvar Ruud ser frem til å starte med Sinnsro-gudstjenester i Tromsø.

I en mail til menighetene våre i Nord-Norge sier diakon Solfrid Johansen at den første sinnsrogudstjenesten blir på en lørdag, men at de ellers har tenkt å bruke søndags kvelder.

- Vi begynner forsiktig med to gudstjenester i vår, men tror det blir flere fra høsten av. Den første sinnsrogudstjenesten blir lørdag 23. februar kl. 18.00. Kl. 16.00 samme ettermiddag holdes et seminar med informasjon om hva sinnsrogudstjeneste er. Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål.

God hjelp
Det er pastor Yngvar Ruud som har jobbet med å utvikle dette gudstjeneste-konseptet i Norge via Treffpunkt Recovery  (www.betanienoslo.no). Yngvar vil hjelpe menigheten i gang og deltar i planleggingen, seminaret og vil veilede menigheten i prosessen. Det samme vil også pastor Ole Jakob Vestvik gjøre. Han skal være menighetens faste ressursperson ved disse gudstjenestene, forteller Solfrid.

Fortell alle!
Nå henvender menigheten seg til de andre metodistmenighetene og ber om at de vil hjelpe dem med å spre informasjonen videre til deres medlemmer, menighetsbarn og venner som for tiden bor i Tromsø. Metodistkirken i Tromsø har også opprettet en egen facebook-side i håp om å nå ut til flest mulig.


Hva er en sinnsrogudstjeneste?
En sinnsrogudstjeneste er en enkel kveldsgudstjeneste for søkende mennesker, for mennesker som sliter med livet, for mennesker i tolvtrinnsfelleskap, deres pårørende, og ellers ALLE SOM HAR LYST TIL Å KOMME. Sinnsrogudstjenesten og det underliggende tolvtrinnsprogrammet er en hjelp til å snakke sant om livet. Gudstjenesten vil gi mennesker livsmot og håp i hverdagen. En sinnsrogudstjeneste er åpen og inkluderende. Den har lånt sitt navn fra sinnsrobønnen som avslutter alle møter i fellesskap som jobber etter tolvtrinnsprogrammet. Gudstjenesten har innslag av bønn, nattverd, lystenning, skriving av bønnesedler, tid til stillhet og ettertanke. Det vil være en/noen som deler fra sitt liv – som setter ord på livet her og nå. Det er en kort preken, kalt «Fra hjerte til hjerte». Musikken har en viktig funksjon i samlingen.

Sinnsrobønnen
Slik lyder sinnsrobønnen som gudstjenesten avsluttes med:

«Gud, gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre,

mot til å forandre de ting jeg kan

og forstand til å se forskjellen.»


Menigheten i Tromsø vil gjerne understreke at gudstjenesten er ment for ALLE som har lyst til å komme. Dette er jo en kveldsgudstjeneste, og vi håper også å kunne inkludere de som synes formiddagsgudstjeneste kl 11.00 på søndager er for tidlig på dagen.

 

 

 

Lignende artikler
Ny utnevning
2015-02-09
Det har kommet en ny utnevning til Bergen og Centralkirken. Les mer
Metodistkirken ønsker ikke flere søndagsåpne butikker. Les mer
I rettsaken mot den tidligere metodistpresten og direktøren av stiftelsen Betanien Bergen denne uken, kom det frem handlinger og tillitsbrudd som har rystet Stiftelsen Betanien Bergen og Metodistkirken i Norge. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone