En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kirkeledere besøker katastrofeområdet i Sierra Leone

Kirkeledere besøker katastrofeområdet i Sierra Leone

18.08.2017
Metodistbiskop Yambasu ledet en delegasjon kirkeledere som besøkte det største rasområdet i Sierra Leones hovedstad Freetown.
Kirkeledere besøker katastrofeområdet i Sierra LeoneBiskop Yambasu (med megafonen) leder i en bønn for ofrene ved åstedet for jordraset i Freetown, Sierra Leone. Foto: Phileas Jusu UMNS

 

Biskop John Yambasu sa at han aldri har vært så knust som da han ledet en tverrkirkelig gruppe til de to områdene som har blitt hardest rammet av jordskredene i Freetown.
- Ingen som ser dette kan sette seg ned og la være å gjøre noe, sa Yambasu. Antallet hjem som var begravet i restene, vissheten om at jeg stod på rester av mennesker knust i jordskredet var det som gjorde dypest inntrykk på meg, sa biskopen til UMNS.

Biskop Yambasu er president for kirkerådet i Sierra Leone. Han ledet derfor gruppen av kirkeledere onsdag 16. august for å få førstehånds informasjon om hva som hadde skjedd og omfanget av ødeleggelsene. Denne informasjonen vil bli brukt til å utarbeide planer for kirkenes videre arbeid for ofrene og samfunnet.

Presidenten i Sierra Leone erklærte en ukes landesorg samme dag, til minne om de mange som mistet livet i jordskredet og flommen. Den ble innledet med ett minutts stillhet i hele landet.

Biskop Yambasu ledet kirkelederne og de fremmøtte i en bønn for de døde og for de som overlevde. Mange tusen ser ut til å ha blitt hjemløse og må starte livet på nytt. Mange har mistet venner og familiemedlemmer. Biskopen ba for håp og styrke, og ba Gud om å beskytte landet fra nye katastrofer.

Sierra Leone har overlevd ti år med ødeleggende borgerkrig, ebola-epidemien og to alvorlige tilfeller av flom.

- Nok er nok, Gud. Vis nåde med oss Gud vår far, vis nåde med vår nasjon, ba biskopen.

 

Kirkeledere besøker katastrofeområdet i Sierra LeoneKamayama, et sted nær Freetown, ble hardt rammet av flodbølgen. Foto: Phileas Jusu UMNS

 

Gruppen reiste deretter til Kamayama der de møtte overlevende. De fortalte om opplevelsene sine. Kadiatu Thoronka, ett av ofrene, pekte ut et felt med store kampesteiner, og fortalte gråtkvalt at der stod huset hennes før. Hun fortalte også om naboer som hadde mistet livet da vannet kom.

Thoronka fortalte at de hadde våknet av skrik i natten og gått ut. Da var de allerede omringet av vannmassene. De ble revet med av vannet, men fikk stoppet ferden ved et uferdig bygg med flatt tak. De kom seg opp på taket og var der til de ble reddet.

Thoronka formidlet til kirkelederne hvordan de så mennesker bli drevet med av flommen. Hun så blant annet en mor som holdt sitt barn i armene i bølgene.

Myndighetene ga i går ordre om å evakuere flere områder som står i særlig fare for å bli rammet av ytterligere skred i de neste dagene. Det er fortsatt meldt om kraftig regn i Freetown.

Informasjon om metodister som er rammet, kommer også frem nå når landet får oversikt over skadene og omfanget av katastrofen.

Sahr Kelly, medlem av Charles Davies United Methodist Church, mistet en sønn og en datter. De var 29 og 25 år gamle og studerte ved Njala Universitetet og ved Fourah Bay College.

De to bodde i samme hus i bunnen av rasområdet. Hele området ble helt begravet av rester fra raset. De var ikke funnet enda onsdag, men faren planla en minnegudstjeneste for de to.
- Jeg er fortsatt svært forvirret, sa Kelly til UMNS.


Pastor Georgiana Maligi, assisterende pastor ved Charles Davies, fortalte med tungt hjerte om sønnen til en av hennes ansatte. Han klarte å redde seg, men mistet hjemmet og alt han eide.
- Jeg er glad for at livet hans ble spart, men han får det svært vanskelig siden han ikke har noe arbeid, sa Maligi.

Pastor David S. Dumbuya i “Power of Praise Ministry” hadde ledet en bønnevakt natten før raset. Han, hans kone og alle barna deres omkom i raset sammen med menigheten da raset kom.

Over 300 omkomne ble begravet torsdag. De fleste av dem var ikke identifisert.

 

Kirkeledere besøker katastrofeområdet i Sierra LeoneFrivillige venter på å gå inn og fortsette å søke etter omkomne i jordmassene ved Freetown, Sierra Leone. Foto: Phileas Jusu UMNS

 

Phileas Jusu er kommunikasjonsleder for Metodistkirken i Sierra Leone.

Oversatt av Karl Anders Ellingsen. Artikkelen sto opprinnelig hos UMNS.

 

 

Lignende artikler
Les biskop Christian Alsted sitt minneord for biskop Yambasu. Les mer
Roller som giver og mottaker gjør det vanskelig å føle seg som likeverdige partnere i misjons- og bistandsprosjekter, mener metodistbiskop John K. Yambasu fra Sierre Leone. Les mer
- En stor takk for deres kjærlighet og omtanke for vårt folk her i Sierra Leone, sier biskop Yambasu. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone