En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Frykter 800 kurs i kristen regi kan falle bort

Frykter 800 kurs i kristen regi kan falle bort

31.10.2017
– Regjeringen undervurderer hvor viktig kursstøtte er for frivilligheten.
Frykter 800 kurs i kristen regi kan falle bortINKLUDERING: K-stud mener at mange av kursene de støtter fremmer integrering og inkludering, som for eksempel norskkurs for flyktninger og innvandrere. ILLUSTRASJONSFOTO: K-stud

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK

Det sier leder for Kristelig studieforbund Hege Irene Fossum etter at regjeringen har foreslått å kutte støtten til studieforbund med 22, 5 millioner.
– Justert for prisstigning blir kuttet på 28 millioner kroner for alle studieforbundene. For vår del betyr det at vi mister om lag 1,7 millioner, forteller hun.
Ifølge henne kan konsekvensen i verste fall bli at 800 kurs faller bort.
– Vi merker bekymring fra medlemsorganisasjoner om de fortsatt vil kunne få støtte til kurs, sier hun.

Ingen forklaring

Fossum ble overrasket over kuttet og forteller at regjeringen ikke har gitt noen begrunnelse for å kutte i støtten til studieforbundene.
– I statsbudsjettet står det bare at studieforbundsordningen er under evaluering og at de kutter. Å kutte mens ordningen er under evaluering er en uklok vei å gå, sier hun.
Nå mobiliserer K-stud sammen med de andre studieforbundene og voksenopplæringsforbundet for å få reversert kuttet.
– Vi setter pris på at flere opposisjonspartier gir signaler om at de ønsker å gjøre noe med dette, sier Fossum.
Politisk rådgiver Syver Hanken i Kunnskapsdepartementet mener alle må være forberedt på flere diskusjoner om prioriteringer i budsjettene fremover.
– Regjeringen har gjort noen reduksjoner for å finne rom for andre prioriterte saker, som et løft for yrkesfagene, digital karriereveiledning og etterutdanning for ansatte i omsorgstjenestene. Vi foreslår fremdeles å bevilge 185 millioner kroner til voksenopplæring gjennom studieforbund. Det er fremdeles et betydelig tilskudd for å tilby opplæring, sier han.

– Regjeringen undervurderer viktigheten

K-stud mener regjeringen undervurderer hvor viktig støtten fra studieforbundene er for frivilligheten.

Frykter 800 kurs i kristen regi kan falle bortSKUFFET: Daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum, er skuffet over de foreslåtte kuttene til studieforbundene i statsbudsjettet. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

– Jeg tror de undervurderer betydningen av de mekanismene som frivilligheten setter i gang gjennom disse opplæringstiltakene og ikke minst hvor viktig det er for organisasjoner å drive med denne opplæringen for å kunne gjøre en god jobb, sier Fossum.
Hun forteller at dersom kuttet blir stående må studieforbundene finne ut om de vil prioritere å gi støtte til færre kurs, eller minke i støtten til alle kursene.
– Gir vi mindre til hver kurs risikerer vi at de kristne organisasjonene og kirkene ikke blir i stand til å gjennomføre kursene sine. Det er en smertegrense for hvor stor deltakeravgiften kan være.
Hanken i Kunnskapsdepartementet forteller at regjeringen mener studieforbund er et viktig tilbud.
– De er med på å fremme livslang læring på siden av det formelle utdanningssystemet. Samtidig gir denne omprioriteringen oss mulighet til å også prioritere andre viktige satsinger, sier han.

– Avhengig av økonomisk støtte

Under hashtagen #vårtstudieforbund har blant andre flere mottakere av studiestøtte fra K-stud uttrykt på sosiale medier hvor viktig støtten er for arbeidet deres.
– Vi har flere diakonale prosjekter gående som er avhengig av den økonomiske støtten vi får fra K-stud. Soul Children, babysangkursene, daghøyskolen for asylsøkere - alle disse tiltakene er finansiert ved hjelp av kontingenter, men er avhengig av økonomisk støtte fra K-stud i tillegg for å kunne driftes, sier diakon Silje Sjøtveit fra kirken i Tinn.
Elisabeth Ødemark forteller om 20 personer fra Østerås menighet som dro på studietur til Egypt i påsken i år.
– En av kursdeltakerne karakteriserte studieturen som det viktigste hun har opplevd i 2017. Tilskuddet vi fikk fra K-stud gjorde at ungdommer fikk anledning til å delta på studieturen. Ungdommene har i etterkant hatt foredrag om turen for ungdomsmiljøet i menigheten, forteller Ødemark som er menighetsrådsleder i Østerås menighet.
– Det økonomiske tilskuddet vi fikk har hatt positive ringvirkninger spesielt med tanke på å engasjere de yngre medlemmene av menigheten og det har skapt en levende interesse for menighetens misjonsprosjekt og ikke minst forholdene til kristne i Midtøsten i dag, fortsetter hun.

Frykter for inkluderingen

K-stud er bekymret for at kuttet vil gå særlig ut over arbeidet i distriktene.
– Små enheter har ofte mindre ressurser til rådighet og dermed kan det bli vanskeligere å gjennomføre kurs på de mindre stedene, sier Fossum.
Hun tror også et kutt kan gå ut over inkluderende tiltak både når det gjelder funksjonshemmede, ungdom fra lavinntektsfamilier og flerkulturelle.
– Vi har sett en satsing på norskkurs og inkludering av flyktninger og innvandrere. Det går også på samfunnskunnskap og på å bygge relasjoner på tvers. Det er med på å bryte ned fordommer og vi er redd det blir mindre av dette, sier K-stud-lederen.
Fossum er redd for at deltakeravgifter vil bli høyere dersom K-stud ikke kan støtte kurs med like mye som før.
– Dette vil jo ramme de som kanskje ikke har de samme forutsetningene for å betale for kurs og det kan gå ut over rekrutteringen. KPK

 

Lignende artikler
Soltun blir 40 år!
2013-12-23
I 2014 er Soltun 40 år, og det må feires! Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone