En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Moderne slaveri i lys av vår tro

Moderne slaveri i lys av vår tro

15.11.2017
Denne uken markeres Global uke i kirkene i Norge. Moderne slaveri er fokus i gjennom og ut over denne uken.
Moderne slaveri i lys av vår tro

Slaveri er en form for kynisme og urett som kirkene ikke kan lukke øynene for. Bak hvert tall i rapportene er det en kvinne, et barn, en mann, som er kommet i situasjoner med brutalitet og utnyttelse fra andre. En av kirkens kjerneoppgaver har vært – og er – å kjempe for sosial rettferdighet. En rekke tekster både i Det gamle og Det nye testamentet maner troende til å kjempe for undertrykte, enker og farløses rett.  Dette utgjør en viktig grunn til at Norges Kristne Råd og kirkene har gått sammen om å rette oppmerksomhet mot vår tids slaveri. Ved flere anledninger har kirkene internasjonalt uttalt at moderne slaveri er uakseptabelt og roper på vår handling. Senest i juni 2016 kom Kirkenes Verdensråds sentralkomite med en uttalelse der de oppfordrer menigheter og enkeltpersoner til å bidra til oppmerksomhet rundt menneskehandel i sine egne fora. Pave Frans har også tatt opp saken i uttalelser i 2013 og 2014.

Ønsker du å starte tankeprosessen rundt hvordan Bibelen forholder seg til moderne slaveri, kan du lese Stian K. Aarebrots inspirerende innlegg: Bibelsk skyts til kampen mot moderne slaveri. Se også prekenmomenter til Lukas 13-tekst om den krumbøyde kvinnen av Knut Refsdal.

Du finner også refleksjons- og teologisk stoff her: Innsiktsfull artikkel av redaktør i Krigsropet, Hilde D. Valen, Informasjonspakke om menneskehandel laget i 2009 av Norges Kristne Råd, Kirkens Bymisjon og Kirkens Nødhjelp. frelsesarmeen.no (søkeord «menneskehandel»)  Hent også inspirasjon, ideer og stoff hos Faith Alliance Against Slavery and Trafficking International, en kristen engelskspråklig nettside med ressursstoff om slaveri.


Lenke til engelskspråklig ressursmateriell  HER.

 

I anledning markeringen av at det i 2017 er 500 år siden reformasjonen, er «Mennesker ikke til salgs» en av høstens temagudstjenester i Den norske kirke (19. november). I den forbindelse har Det lutherske verdensforbund utgitt et hefte «Humans not for sale» med essays om moderne slaveri. Den 19.november holdes det temagudstjeneste i mange av landets menigheter. Denne sammenfaller med Global uke i tid og tematikk. Ressursmateriell til gudstjenestene kan du også finne der.

 

Et tett relatert emne til moderne slaveri er migrasjon. Desperate mennesker i utrygg og en flytende tilstand mellom stater og uten beskyttelse av lover og sivile samfunn. De er spesielt sårbare for slik utnyttelse. I Metodistkirken vil en global dag for migrasjon markeres første søndag i advent. Du vil kunne lese mer om det her på nettsiden i tiden som kommer.

 

Lignende artikler
Kirke i en ny tid
2019-02-19
Nye tanker om å være kirke i vår tid. Les mer
På rådsmøtet vedtok NKR en uttalelse om global vaksinefordeling som harmonerer godt med Metodistkirkens. Les mer
Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone