En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Torsdager i svart er relansert!

Torsdager i svart er relansert!

23.11.2017
"torsdagerisvart er relansert under Norges Kristne Råd sin ledelse.
Torsdager i svart er relansert!Helene Benedikte Granum-Aanestad, Knut Refsdal og Lisa Kristin Nielsen var med og markerte relanseringen av Torsdager i svart. #torsdagerisvart

I dag torsdag 23. november ble aksjonen "Torsdager i svart" relansert av Norges Kristne Råd. Med på markeringen var leder av Metodistkirkens Kvinner Helene Benedikte Granum-Aanestad og styremedlem Lisa Kristin Nielsen. De sitter begge to også i hovedstyret til Metodistkirken.

- Hvorfor er dere med her i dag?

Vi er med fordi vi støtter relanseringen av aksjonen «Torsdager i svart». Det var jo Metodistkirkens Kvinner (MK) som brakte den til Norge for omtrent ti år siden.
Selve kampanjen er vel kjent for mange metodister. Det var også mange som var engasjert i begynnelsen og det er fortsatt en del på grasrotplanet som markerer torsdagene. Men som med alle slike aksjoner stilnet den noe etter hvert, og fra sentralt hold har det ikke vært noe fokus på aksjonen i de siste årene.
Vi er glade for at Norges Kristne Råd relanserer kampanjen nå. Det er et viktig fokus på overgrep og uønsket adferd i samfunnet i dag, og «Torsdager i svart» er en god måte å sette ytterligere søkelys på disse temaene i kirkene og i samfunnet.
Det er også veldig viktig for oss at dette ikke er en sak for kun kvinner, eller bare for metodister. Med Norges Kristne Råd i spissen er det en langt bedre mulighet for å få fokus på dette nå både blant kvinner og menn – og i hele samfunnet.
Vi to stiller opp her i dag, ikke bare som representanter for MK. Vi møter som medlemmer av Metodistkirkens hovedstyre og for hele kirken vår. Vår beskjed er at Metodistkirken stiller seg helhjertet sammen med Norges Kristne Råd i kampanjen #torsdagerisvart.

 

Det var generalsekretær i Norges Kristne Råd Knut Refsdal som holdt hovedparolen. Han sa blant annet:

De siste ukene har vi hørt en rekke avsløringer av seksuell trakassering og overgrep via #metoo-kampanjen. Torsdag 23. november relanseres derfor #torsdagerisvart (på Kirkens Hus kl 10.30). Fra og med denne dagen vil mange norske kirke- og kristenledere gå kledd i svart på torsdager. Med dette knytter vi oss til en kampanje som har pågått i mange år.

#torsdagerisvart (#thursdaysinblack) er en kampanje som uttrykker protest mot vold og overgrep og solidaritet med ofrene. Den stammer fra Argentina under diktaturet da mødre og bestemødre samlet seg foran diktatorpalasset hver torsdag, kledd i svart, stille, men «visuelt øredøvende til stede». De ville få myndighetene i tale, få vite hvor det var blitt av deres forsvunne familiemedlemmer. Senere er kampanjen båret fram blant annet i Sør-Afrika under apartheidregimet og i Bosnia av kvinner som viste solidaritet med ofrene for vold og overgrep. Kirkenes Verdensråd begynte å markere #torsdagerisvart med fokus på manglende respekt for menneskerettighetene på 1980-tallet.

Volden lever i dagens verden. Når vi ser smerten til alle som opplever den, påvirker det oss. Maktesløsheten og avmakten kan så raskt gripe tak i oss, gjøre oss likegyldige. Vi ønsker ikke å være passive tilskuere. Vi vil delta med en stille protest og solidaritet. Denne aksjonen er global med et klart solidarisk og bibelsk fundament. Det er derfor vi med frimodighet invitere alle som ønsker det til å være med.

Hovedbudskapet er at vi er lei av å høre om vold, undertrykking, drap, voldtekter og trakassering. Vi ønsker at alle skal kunne bevege seg fritt uten å være redd for å bli banket opp, slått, voldtatt, trakassert eller diskriminert på bakgrunn av rase, legning eller kjønn. Vi oppfordrer hverandre til å bære svart på torsdager. Det er et symbol på styrke og mot til å si fra, representerer solidaritet med ofrene og kreveren verden uten vold.

 

Du kan også høre et informativt intervju på P4.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone