En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Aksepten av Jerusalem som Israels hovedstad undergraver fredsprosessen

- Aksepten av Jerusalem som Israels hovedstad undergraver fredsprosessen

08.12.2017
World Methodist Council uttrykker uro og sterk bekymring for USA sin endrede holdning til Jerusalems internasjonale status.
- Aksepten av Jerusalem som Israels hovedstad undergraver fredsprosessen

I en pressemelding offentliggjort torsdag 7. desember 2017, fremmer styringsgruppa i World Methodist Council en bekymring for USA sin ensidige anrekjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

De sier:

The World Methodist Council (WMC) og dets medlemskirker anerkjenner den fundamentale rolle som den hellige byen Jerusalem har spilt i den kristne troens historie. WMC, i samarbeid med to av medlemskirkene, opprettholder en tilstedeværelse i byen gjennom The Methodist Liaison Office in Jerusalem. Denne tilstedeværelsen øker bevisstheten og engasjementet i det wesleyanske miljøet om spørsmål knyttet til aktuelle saker som vedrører Israel og Palestina.

I denne tid med sosial, politisk og religiøs spenning rundt spørsmålet om Jerusalems status, uttrykker vi dyp uro over president Trump sin anerkjennelse av byen Jerusalem som hovedstad i staten Israel. Anerkjennelsen bryter med amerikansk politikk gjennom tiår og internasjonal konsensus. En slik endring underminerer fredsarbeidet i regionen mellom de to statene. Hans Majestet Kong Abdullah II av Jordan har uttalt at Jerusalem, som hjem til de tre Abrahamittiske religionene, er nøkkelen til fred og sikkerhet i regionen og i verden.

I et felles brev til president Trump, sendt 6. desember 2017, uttrykte patriarkene og lederne av de lokale kirkene i Jerusalem et råd om å fortsatt støtte den internasjonale statusen til byen. De understreket at det å forandre USA sin holdning til dette spørsmålet bare ville hindre og komplisere forsøkene på å fremme fred i regionen. De inviterte president Trump til å "vandre sammen med dem i håp, mens vi bygger en rettferdig og inkluderende fred for alle folkene som bor i denne unike og hellige byen.

"The Resolution on Israel and Palestine" som ble vedtatt av WMC i 2011 sier at medlemskirker bør arbeide og be for en rettferdig og varig fred i Israel og Palestina. Den refererer også til en "2010 report" fra den britiske Metodistkirken som sier: "...det oppleves som ukomfortabelt for mange metodister å se for seg en Gud som velger seg ut en gruppe eller enkeltindivider med unike rettigheter til land", for det oppleves som å fremme en guddommelig "preferanse, der Gud fordriver noen folk for å gi deres land til hans utvalgte favoritter".

WMC slutter seg til Kirkenes Verdensråd og andre kristne verdensvide organisasjoner og kirker i en inntrengende oppfordring til USA om å gripe oppgaven som en fredsmegler i verden. Dette kan kun bli oppnådd gjennom støtte og oppmuntring til samtaler og forhandlinger mellom den Israelske regjeringen og de Palestinske myndighetene.

Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.  Matt. 5,9

La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige! Koll. 3, 15

Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Jak. 3, 17.

 

7. desember 2017

Bishop Ivan Abrahams, General Secretary
Rev. Dr. Jong Chun Park, President
Ms. Gillian Kingston, Vice President
Mr. Kirby Hickey, Treasurer
Bishop Rosemarie Wenner, Geneva Secretary
Revd John Howard & Rev Kristen Brown, Directors of The Methodist Liaison Office in Jerusalem

 

Oversatt av Karl Anders Ellingsen

 

Lignende artikler
Den estiske metodistpresten deler prisen med avdøde biskop Yambasu. Les mer
Den verdensvide Metodistkirkens råd for kirke og samfunn oppfordrer alle metodister til å arbeide mot vedtaket og stå sammen med asylsøkere. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone