En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Godt Nytt År

Godt Nytt År

Skrevet av: Per-Endre Bjørnevik
31.12.2017
Nyttårshilsen fra hovedstyreleder Per-Endre Bjørnevik.
Godt Nytt År

 

Først og fremst vil jeg takke alle ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere i Metodistkirken for god og trofast innsats i året som vi nå har lagt bak oss. Uten denne innsatsen hadde det ikke vært mulig å drive kirken i det omfanget vi har.

Ved et årsskifte er det naturlig å tenke både tilbake og fremover. Tilbake på det året som er gått og fremover på de dagene som måtte komme.

Godt Nytt ÅrPer-Endre Bjørnevik

Året som gikk har vært preget av politisk uro og usikkerhet. Vi i Norge har en stabilitet og fremgang som det er få andre land forunt å oppleve. Selv om det også i Norge har vært høyere arbeidsledighet og større usikkerhet enn på mange år, er det tegn som tyder på at ting etter hvert går bedre.

Det er uro over hva det nye året vil gi av utfordringer. Vi opplever at klimakrisen ikke er løst. I tillegg er det konstatert at forurensing av verdenshavene dessverre er et større problem enn vi hadde trodd. Derfor må samfunnet, og den enkelte, ta større ansvar for vår felles jord som vi skal overleveres til våre barn og barnebarn.

Politisk ser vi at det vokser frem en økende motstand mot det som er fremmed, enten det gjelder religion, hudfarge eller andre forhold. Vil vi være enda mer reserverte i fremtiden og arbeide sterkere for at våre goder skal være forbeholdt oss?

Vi har en ny og annerledes ledelse i USA og veldig mange opplever uro over hva det kan føre til. I Europa har vi Brexit og uro knyttet til valuta, innvandring og samarbeid.

På Koreahalvøya er det frykt for hav lederen i nord kan finne på.

Innen United Methodist Church er det uro og bekymring over om vi klarer å holde kirken samlet i fremtiden.

Det er i det hele tatt mye vi kan bekymre oss over og være redde for og vi står i fare for at frykten kan ta overhånd.

Jeg har hatt gleden av å høre psykiater og professor Ingvard Wilhelmsen flere ganger. Han har i sine foredrag fokusert på det å bli herre i eget liv og ikke bekymre oss for ting vi ikke kan gjøre noe med.

I invitasjonen til ett av foredragene sier han: «Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til det som skjer, bestemmer vi selv. Jeg fokuserer på holdningene til grubling og bekymring, liv og død, sykdom og hørselstap, fortid og fremtid

Frykt og bekymring fører lite godt med seg. Konstruktive tiltak og samfunnsbyggende arbeid vil alltid være positivt.

I Matteus 6, 34 står det: Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
Jeg vil anbefale å lese hele kapitel 6 i sammenheng. Der lærer Jesus oss også hvordan vi skal be, om det å samle skatter på jorden og om gaver til fattige. Gode og nyttige påminnelser foran et nytt år.

Med disse ordene vil jeg ønske hver og en et Godt Nytt År.
Med hilsen
Per-Endre Bjørnevik    

 

Lignende artikler
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
- Godt nytt år!
2020-12-30
Nyttårshilsen fra hovedstyrets leder Audun Westad. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone