En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Konferanse: Religion og integrering

Konferanse: Religion og integrering

08.01.2018
Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge inviterer til en konferanse om religion, religiøse forsamlinger og religiøse lederes rolle i integreringsarbeid.
Konferanse: Religion og integrering

Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet?

Påmelding
Konferansen er gratis, og inkludert lunsj. Påmelding innen 15.januar på e-post til post@norkr.no. Før på navn, evt organisasjon/firma og om det er spesielle hensyn ift mat.
Overnatting
Dersom du trenger overnatting må det ordnes privat. Vi anbefaler Scandic Edderkoppen, der konferansen finner sted.

Konferansen er et samarbeid mellom Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge, med støtte fra Kulturdepartementet og Stiftelsen Fritt ord.

Last ned hele brosjyren her.

 

Tid: Torsdag 25.januar, kl.9-15
Sted: Scandic Edderkoppen, Oslo

Program

09.00 Velkommen

09.15 Innvandreres religiøse forsamlinger: hjelp eller hinder for integrering? v/Guro Ødegård

10.00 Respons fra salen

10.15 Skamløs utfordring v/Sofia Srour

10.30 Religiøse ledere: hjelp eller hinder for integrering? v/Cora Alexa Døving

11.30 Lunsj

12.15 Samtale med politiske ledere og religiøse ledere

12.45 Respons fra salen

13.00 Kristen tro: utfordring eller ressurs i integreringsarbeidet? v/ Dr Amélé Ekué

13.30 Islam: utfordring eller ressurs i integreringsarbeidet? v/ Shaykh Rehan Ahmed Raza

14.00 Respons fra faglige instanser

14.30 Respons fra salen

15.00 Ferdig

 

OM KONFERANSEN
Ved inngangen av 2016 har ca. 16.1 % av landets befolkning innvandrerbakgrunn, og skal integreres på en hensiktsmessig måte i det norske samfunnet, samtidig som de skal kunne ivareta sine religiøse og kulturelle tradisjoner. I integreringsdebatten er det enighet om at innvandrere skal tilpasse seg storsamfunnet. De skal lære språket, komme i arbeid, delta i samfunns- og organisasjonslivet, betale skatt og bidra til fellesskapet.

Innvandrerbefolkningen i Norge er mangfoldig. De kommer fra samfunn med ulik grader og typer av organisering og kultur. I Norge møter de et samfunn preget av verdier som demokrati, likestilling, ytringsfrihet og stor tillit til myndigheter. I tillegg møter de et samfunn hvor det er staten, og ikke familien eller den religiøse virksomheten, som har ansvar for innbyggernes velferd. Dette kan oppleves som en kollisjon med tidligere erfaringer, og kommer ofte til uttrykk i tema som kvinners rettigheter (deltakelse i arbeidsliv, valg av partner, seksuell og reproduktiv helse, ekteskap og skilsmisse), barns rettigheter (oppdragelse), tros- og samvittighetsfrihet og relasjon med andre mennesker. De siste årene har radikalisering som fører til voldelig ekstremisme også kommet på agendaen. Må innvandrere gi slipp på alle erfaringer fra sin kultur for å bli godt integrert i Norge?

Tro, religiøse forsamlinger og - ledere spiller viktig rolle i innvandreres relasjon til storsamfunnet. Er det ett sted innvandrerne samles og engasjerer seg, så er det i kirken eller
moskeen. Og er det noen som har stor mulighet til påvirkning, så er det presten og imamen. Slik sett kan - og bør - religiøse forsamlinger og religiøse ledere ha en nøkkelrolle i integreringsdebatten. På en annen side kan slike religiøse forsamlinger stå i fare for å bli parallellsamfunn som hindrer god integrering, når innvandrere legger sitt engasjement der i stedet for i den lokale kirken, idrettslaget eller frivillige organisasjonen. De religiøse lederne blir sittende med stor definisjonsmakt og stort ansvar når de f.eks. megler i familiekonflikter eller gir råd om barneoppdragelse. Hvordan skal de balansere storsamfunnets forventing med innvandrernes tillit?

På bakgrunn av dette ønsker vi å belyse spørsmålet om innvandreres religiøse forsamlinger og - ledere - er en fare eller selve nøkkelen for god integrering?

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Kirke i en ny tid
2019-02-19
Nye tanker om å være kirke i vår tid. Les mer
Påskebudskap fra kirkeledere i Norges Kristne Råd. Les mer
Norges Kristne Råd med uttalelse. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone