En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Fra hovedstyret om ny lederstilling

Fra hovedstyret om ny lederstilling

09.01.2018
Etter et lukket møte i hovedstyret i går mandag 8. januar, har styret sendt ut følgende melding:
Fra hovedstyret om ny lederstilling

 

Hovedstyret har mottatt en rekke reaksjoner på sak 32/17 om opprettelse av ny lederstilling  som administrativ personalleder og rådgiver i Metodistkirken i Norge. Saken er ikke ferdigbehandlet og innspillene vil tas med i vurderingen når Hovedstyret drøfter saken videre i sitt marsmøte. Hovedstyret vil samtidig understreke at Øyvind Helliesen ikke har tatt initiativ til en slik stilling. Han har heller ikke deltatt i behandling av sak 32/17 i arbeidsutvalget og hovedstyret.

Metodistkirkens hovedstyre

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone