En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Gjennoppdag kristendommen

Gjennoppdag kristendommen

19.01.2018
Seminar og panelsamtale i Centralkirken tirsdag 6. februar kl. 19.00.
Gjennoppdag kristendommen

Gjester:

Knut Rygh, sokneprest på Sagene
Knut Refsdal, leder av Norges Kristne Råd
Hilde Marie Øgreid Movafagh, rektor ved Metodistkirkens Teologiske Seminar
Ola Westad, pastor i Centralkirken, Oslo


Om arrangementet:

Før jul var det en samling på Litteraturhuset med tema «Gjenoppdag kristendommen». Den hadde sitt utspring i en bok som i sin norske oversettelse har fått denne tittelen. Det er den nå avdøde teologen, Marcus Borg, som har skrevet en bok der han har tatt for seg ulike kristne tema. Han argumenterer for en tolkning av dem som han mener har lengre røtter i den kristne tradisjonen enn mye av den rådende forståelse. Han går så langt som å si at noe av den moderne forståelse, han snakker særlig om det som har skjedd de siste 3 – 4 hundreår, har ført til at mange har misforstått hva kristendom er. Han peker på særlig to forhold som han mener har bidratt til dette, og omslaget på boken gjengir dem slik: «Dels handler det om at man legger til grunn en bokstavelig tolkning av Bibelen, og dels at man leser tekstene innenfor et «himmel og helvete» - rammeverk

På Litteraturhuset ble boken presentert av den norske oversetteren, Knut Rygh, som er sogneprest på Sagene. Han gikk gjennom temaer i boken, og så var det et panel bestående av tre personer som samtalte rundt temaene. Dette var en panelsamtale som skapte stor interesse, og Litteraturhuset var fylt til trengsel for anledningen.

Nå vil vi gjøre noe lignende i vår egen metodistiske sammenheng ved å invitere til en temakveld under headingen «Gjenoppdag kristendommen». Dette er også et arrangement som kan ses som en oppfølger av høstens spørreundersøkelse i menigheten. Vi tror at det kan være nyttig å ha en samtale rundt noe av det som vi kanskje noen ganger bare tar som en selvfølge. Tanken med samlingen er å gi mulighet til å reflektere rundt sentrale kristne tema og signalisere at det er mulig å ta opp til debatt ting som har med tro å gjøre. Vi tenker ulikt og tror også til dels ulikt. Samtidig er det noe som grunnleggende forener oss. Gjennom en temakveld med fokus på forhold som former troen vår og hvordan vi uttrykker den, ønsker vi å skape et rom for å lufte noe av det som kanskje er tenkt men ennå ikke sagt så tydelig til andre.

Oversetteren av boken, Knut Rygh, har sagt seg villig til å gjøre det samme som han gjorde på Litteraturhuset. Så han vil presentere Borgs tanker i boken, mens et panel vil gi innspill og samtale rundt det som deles. Dette panelet vil denne gang bestå av tre metodistprester. Hilde Marie Øgreid Movafagh er rektor på vårt teologiske seminar. Hun er en av paneldeltagerne. Knut Refsdal er en annen. Han er leder av Norges Kristne Råd. Ola Westad er den tredje i panelet, som prest i Centralkirken.

Oslos nye biskop, Kari Veiteberg, var en av de som var med i panelsamtalen på Litteraturhuset før jul. Hun har også et bidrag på bokens omslag. Der skriver hun: «Marcus Borg tar sentrale kristne begreper som synd og frelse ut til lufting. Det trengs!» Noen vil tenke som henne, at det er på høy tid. Mens andre kanskje er mer reserverte og lurer på om det er så nødvendig. Vi ønsker ikke å skape noen fronter mellom det ene eller andre. Men vi ønsker å være åpne og legge til rette for en redelig samtale rundt noe som er viktig for oss alle, og som uansett bør tåle en utlufting. Det har å gjøre med det Paulus et sted sier om at troen vår må tåle å bli snakket om ut fra ulike vinklinger for på den måten å foredles. Med det grunnlag inviterer vi alle som vil til det som kan bli både en spennende og nyttig samtale tirsdag 6. februar kl.19.00.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone