En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nå kan du nominere til valg på årskonferansen 2018

Nå kan du nominere til valg på årskonferansen 2018

05.03.2018
Bli med og bidra til at vi får best mulig ledelse av kirken vår! Fristen er 1. april 2018.
Nå kan du nominere til valg på årskonferansen 2018


Vi nærmer oss tiden for å nominere til årskonferansen og igjen går oppfordringen ut til dere i menighetene om å tenke på kandidater.

Frist for nominering er 1. april 2018.

Dette er utklipp fra valgreglene angående nominasjoner:
Alle kirkens medlemmer, menigheter, styrer og råd har rett til å foreslå kandidater til Hovedstyret og Fagrådene. Forslagene sendes Forslagskomiteen v/lederen innen 15. mars. Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt av forslagsstiller. Forslagskomiteen skal innstille for Årskonferansen en person til hvert tillitsverv innen Hovedstyret og Fagrådene, samt presentere og fremme innkomne forslag.
Dersom det ikke foreligger forslag på mer enn en kandidat er det anledning til benkeforslag under Årskonferansen.

Årskonferansens forsalgskomité arbeider ved siden av dette med kandidater.

Vi oppfordrer alle til å tenke på sammensetningen av styrer og råd i denne prosessen. Ikke minst når det kommer til leder av fagråd som har sete i hovedstyret, er det viktig å tenke at man også er med å sette sammen hovedstyret.
Forslagskomiteen ber dere derfor om å se på kjønn, alder og erfaring når dere foreslår kandidater slik at vi får en god balanse både i fagutvalgene og i hovedstyret.
Vi oppfordrer også til å tenke nye navn og ikke kun spørre kandidater som allerede står på valg.
Til hjelp i arbeidet vedlegger vi oversikt over rådenes sammensetning i dag. Det er også markert de som velges av andre instanser for at dere skal få med helheten i sammensetningen.
Vi ønsker dere lykke til med valgene og ser frem til å høre fra dere.

For årskonferansens forslagskomite
Johanna Lundereng

 

PÅ VALG (angitt med kursiv):

Ny årsklasse: 2018-2020 Gjelder a), b) og d)
01.    Hovedstyret
a) Leder 2016-2018:     Per-Endre Bjørnevik
b) Årsklasse 2016-2018:
    Leder av Misjonsrådet: Aart Huurnink. Vara: Nestleder i Misjonsrådet

c) Årsklasse 2017-2019:
    Leder Nasjonalt Arbeid: Leif S. Jacobsen     Vara: Nestleder i MNA
d) Årsklasse 2016-2018:
        Pastoral:     Hilde Augensen                    Vara: Per Bradley
        Leg:     Wenche Moe Aasmundtveit    Vara: Kari Westad Hauge

e) Årsklasse 2017-2019:
        Pastoral:     Vetle Karlsen Eide    Vara: Torgeir Tveter
        Leg:     Lisa Kristin Nielsen    Vara: Sven Tore Dreyer Fredriksen
f) Øvrige medlemmer av Hovedstyret:
    1.    Biskopen
    2.    Tilsynsprestene
    3.    MBUs leder. Nestleder er vara.
     4.    Kvinneforbundets leder. Nestleder er vara.
        Med møte/talerett i Hovedstyret: Hovedkontorets leder.
        Redaktør av Brobyggeren/Hjemmesiden har møterett.

Ny årsklasse: 2018-2022 Gjelder b) og for vara (en leg og en pastoral)

03.    Misjonsrådet
a) Leder 2016-2018: Aart Huurnink
b) Årsklasse:    2016-2020                          2014-2018        
    Leg kvinne:    Ragnhild Sand                 Torill Langbråthen        
    Leg mann:    Bjørn Martin Broback        Aart Huurnink        
    Pastoral:    Jon-Erik Bråten                     Liv Berit Carlsen        
    Vara 2014-2018: Leg: Marianne Muntz     Pastoral: Åsta Marie Olafsson
c) Misjonssekretæren
d) Representant fra MBU
e) Representant fra Kvinneforbundet
f) Tilsynsprest og Hovedkontorets leder har møterett.

04.    Styret for Metodistkirkens Personalkasse
Styret velger selv sin leder.
a) Valgt blant medlemmene:    2016-2018:    Steinar Hjerpseth
            2017-2020:    Svein J. Veland
            2017-2020:    Vara: Anne Ng Forster
b) Valgt av Årskonferansen:     2016-2018:    Iacob Iuell Nordby
            2017-2020:    Bjørn Myhre
            2016-2018:    Vara: Bjørn Einar Islann

09.    Styret for Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret
Styrets leder (2014-2017):    Reidun Larsen

Årsklasse 2017 – 2020:    Karin Randsborg Thompson
    Vara: Vigdis-Merete Rønning
Årsklasse 2015 – 2018:    Ola Westad
    Vara: Vidar Sten Bjerkseth

Andre: Tilsynsprest Øyvind Helliesen og Tjenesterådets representant Hilde Tveter.
Rektor Hilde Marie Øgreid Movafagh er medlem uten stemmerett.


12.    Tilsynsprestkomitéer
Årsklasse 2016-2018
Østre Distrikt:
Anne Grete Spæren Rørvik, Marthe Odén Hval og Torbjørn Ribe.

15.    Årsmøterepresentant til Kristeligelig Studieforbund (K-Stud)
Årsklasse 2015-2018: Gunnar Bradley.

19.    Norsk Teologisk samtaleforum
Årsklasse 2015-2018: Roar G. Fotland og Hilde Marie Ø. Movafagh.

20.    Det norske Bibelselskaps Representantskap
Årsklasse 2015-2018: Tilsynsprest Øyvind Helliesen. Vara: Den andre tilsynspresten.

21.    Representant til Kirkens Nødhjelps representantskap
Årsklasse 2014-2018: Misjonssekretær Øyvind Aske.
Vara: Anne Ng Forster

24.    Stiftelsen Betanien Oslo
2014-2018    Irene Lindholm
Jan Magne Linnsund
Kilde Kristin Ellingsen
Kjersti Marie Kristiansen (vara)

2016-2020    Anders Isnes
Christina Solli Ektvedt
Solveig Meistad (vara)

26.    Stiftelsen Betanien Hospital Skien
2016-2018    Anne Kathrine Skjørshammer
Anne Kjersti Baksaas Grinilia

2016-2020    Erik Næs
Bjørn Einar Islann
Esther Christine Rolfsen (vara)

34.    Forslagskomitéen
a)     Leder 2017-2018: Elisabeth M. Skreosen
b)     Årsklasser: 2015-2018              2016-2019                            2017-2020
        Pastoral:    Andreas Kjernald     Kari S. Hay                            Steinar Hjerpseth
        Leg:        Ommund Rolfsen        Elisabeth Skreosen             Inger A. Olsen
        Vara 2015-2018: Pastoral: Einar Chr. Drange, Leg: Lisa Kristin Nielsen.
c)     Konferanseleglederen (ex officio).
d)     Hovedkontorets leder (konsultativt).


37. Statistisk sekretær
    Årsklasse 2015-2018: Ragnar Falch                    

38. Årskonferansens sekretær og hjelpesekretærer
    Årsklasse 2015-2018: Hovedkontoret.
        Hjelpesekretærer organiseres av Hovedkontoret og vertsmenigheten.

46.    Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) 2016-2018
a) Leder:        Stephanie Buadu
b) Økonomiansvarlig/styremedl.:     Hege Bergjord
c) Øvrige Styremedlemmer:     Stephanie Buadu, Jonas Pettersen,
            Bjørn Martin Broback.
    Vara:    Magnus Skånlund, Marie Eikemo Larsen.
d) Repr. for M. Speiderkorps:     Berit Roll Elgsaas

    e) Nom.fra Årskonferansen
        2018-2020:    Magnus Skånlund, Marte Kristiansen.
        Vara 2018-2020:     Marthe Katrine Larsen
      Tilsynsprest har møterett.

 

Hva innebærer vervene?

Hovedstyret:
Hovedstyret er kirkens øverste organ mellom årskonferansene, og samler helheten av kirkens virksomhet. Hovedstyret møter fre/lør 4 ganger i året i tillegg til Årskonferansen.

Leder av hovedstyret: Lederen møter på og leder samtlige hovedstyremøter. Dessuten kommer arbeidsutvalgsmøter i tillegg, som regel 3-4 ganger i året. Ledererfaring er viktig i dette vervet.

Medlem av hovedstyret: Disse er medlemmer av hovedstyret uten spesifisert ansvar. Disse møter kun på hovedstyremøtene.

For mer informasjon om hovedstyrets arbeid, se www.metodistkirken.no
Har du flere spørsmål rundt disse vervene kan du kontakte:
Nåværende leder Per-Endre Bjørnevik, 91624645,
Daglig leder for hovedkontoret Johanna Lundereng, 92656941

Misjonsrådet:
Misjonsrådet er ansvarlig for kirkens internasjonale arbeid og tett oppfølging i forhold til våre samarbeidsland. Misjonsrådet møtes 4 helger i året.

Leder av misjonsrådet: Lederen møter på og leder samtlige møter i misjonsrådet. Dessuten sitter leder i hovedstyret som også møtes 4 helger. I tillegg kommer årskonferanse, arrangementer i regi av misjonsrådet, og noen reiser til samarbeidslandene.

Medlem av misjonsrådet: Disse møter på misjonsrådet, og ansvar for oppfølging fordeles blant medlemmene.

For mer informasjon om misjonsrådets arbeid, se www.misjonsselskap.no
Har du flere spørsmål rundt disse vervene kan du kontakte:
Nåværende leder Aart Huurnink
misjonssekretær Øyvind Aske, 23332703
bistandskonsulent Anne Ng Forster, 23332737

 

 

Lignende artikler
Husk at også de som blir med via Temas må melde seg på. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone