En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Tid for å nominere kandidater

Tid for å nominere kandidater

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
28.02.2013
Fredag 15. mars er det frist for å nominere kandidater til sentrale verv i Årskonferansen.
Tid for å nominere kandidaterDet er tid for valg og nomineringer.

 

15. mars er fristen for nominasjon på kandidater til valg på Årskonferansen.


Husk: Alle kirkens medlemmer, menigheter, styrer og råd har rett til å foreslå kandidater til Hovedstyret og Fagrådene.

Forslagene sendes Forslagskomiteen v/lederen innen 15. mars, aasenbrede@gmail.com .

Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt av forslagsstiller.Nedenfor ser dere oversikten på hovedstyre og fagråd hvor er markert med kursiv der det skal foregå valg.01.  Hovedstyret

a)    Leder 2012-2014:           Berit Westad

b)    Årsklasse 2011-13:

        Leder Diakoni- og Evangeliseringsrådet:

        Vetle Karlsen Eide               Vara: Nestleder i DER


c)    Årsklasse 2012-2014:

       Leder av Misjonsrådet:  Torill Langbråthen              Vara: Nestleder i Misjonsrådet

d)    Årsklasse 2012-2014:

        Pastoral:                         Stig-Johnny Jørstad             Vara pastoral: Helle Maria Wolstad

        Lek:                                  Jan-Erik Hansen                   Vara: Camilla Garn Røed

e)    Årsklasse 2011-2013:

       Pastoral:                         Hilde Marie Ø. Movafagh   Vara: Leif S. Jacobsen

       Lek:                                  Ingerid Hoggen                    Vara: Brede Aasen


f)     Øvrige medlemmer av Hovedstyret:

  1.  Biskopen

  2.  Tilsynsmennene

  3.  MBUs leder. Nestleder er vara.

  4.  Kvinneforbundets leder. Nestleder er vara.

       Med møte/talerett i Hovedstyret: Felleskassens kasserer/adm. leder.

       Redaktør av Brobyggeren/Hjemmesiden har møterett.


02.  Diakoni- og Evangeliseringsrådet

a)       Leder 2011-13:               Vetle Karlsen Eide

b)       Årsklasse:               2011-2015                                              2009-2013        (Ny årsklasse 2013-2017)                            

           Lek kvinne:              Helene Benedikte Granum                Herdis Marie Ruud Hansen                        

           Lek mann:               Vetle Karlsen Eide                               Arne Helge Hansen

           Pastoral:                  Harald Olsen                                        Mariann Stensøe

           Vara 2010-2013:  

           Lek:          Rune Nese

           Pastoral:  Ki Sung Kim     
                           

c)    Landsevangelisten.

d)    Tilsynsmenn og Administrativ leder har møterett.

e)    Representant fra Betanien Diakoniråd med talerett.Hovedutvalget fungerer som styre for Metodistkirkens Studiesenter. Hovedutvalget er ansvarlig som Årskonferansens resolusjonskomité. Dersom resolusjoner kommer opp i Årskonferansen suppleres hovedutvalget med aktuelle personer.

 


 

 

Lignende artikler
Valgresultater fra årskonferansen. Les mer
Vi minner om at det må nomineres til viktige verv i årskonferansen. Få oversikten her. Les mer
Innen 15. mars må alle nominasjoner til Årskonferansen 2019 være forslagskomiteen i hende. Her finner du full liste over hvilke valg vi skal gjøre. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone