En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>The United Methodist Church er i dag 50 år

The United Methodist Church er i dag 50 år

23.04.2018
The United Methodist Church er i dag 50 år

23. april 1968 ble Metodistkirken i USA, innkludert Metodistkirken i Norge og mange andre, slått sammen med the Evangelical United Brethren Church og dannet the United Methodist Church. Den var et av verdens største kirkesamfunn på den tiden.

Senere samme år ble den nye logoen, "korset og flammen" vedtatt og tatt i bruk. Opprinnelig symboliserte flammen med to tunger de to kirkene som ble samlet i en kirke. I dag tolkes symbolet mye videre av mange metodister. Det er et symbol som mange metodister setter stor pris på og er stolte av.

Det var flere ting som ble endret i denne prosessen. 1968 ble året da rasesegregeringen i kirkens struktur ble fjernet. Frem til da hadde afro-amerikanere sin egen sentralkonferanse som kun inneholdt menigheter med afro-amerikanere. Metodistkirken i USA ble splittet over slavespørsmålet på 1800-tallet. Kirken i sørstatene støttet slaveriet og trakk seg ut av Metodistkirken. I 1939 var tiden kommet for å slå kirkene sammen igjen. De tre kirkene the Methodist Episcopal Church, Methodist Episcopal Church South og Methodist Protestant Church slo seg sammen til the Methodist Church.

For at den hvite Methodist Episcopal Church South skulle godta sammenslåelsen, ble det vedtatt et kompromiss som satte de afro-amerikanske medlemmene av metodistkirken på utsiden av de hvites kirkestruktur. Metodistkirken ble delt i fem såkalte juridiske konferanser, under en generalkonferanse. Det var i alt 19 afro-amerikanske årskonferanser i USA. Disse fikk ikke være med i de juridiske konferansene sammen med de andre, men ble plassert for seg selv i noe som ble kalt en sentralkonferansen. 17 av de 19 afro-amerikanske konferansene stemte i 1939 mot denne ordningen som på mange måter stadfestet segregeringen i Metodistkirken i USA.

I 1968 ved dannelsen av the United Methodist Church ble sentralkonferansen i USA oppløst og årskonferansene overført til sine respektive juridiske konferanser. Det formelle raseskillet i kirken vår var fjernet, selv om tradisjonen med segregerte menigheter er fortsatt levende svært mange steder i USA.

Det som vakte størst oppsikt her hjemme i Norge var likevel ikke noen av disse sakene. Det som fikk størst omtale i Kristelig Tidende var fjerningen av kravet om totalavhold for prestene. Dette ble sett som en stor trussel mot kirken av mange her hjemme.

Sammenslåingen i 1968 og dannelsen av the United Methodist Church skapte en sterk og slagkraftig kirke som har påvirket sine lokalsamfunn og nasjoner i mange land i verden. Det er en kirke som er verdensvid og som har sin globale natur som en svært viktig del av sitt DNA. I dag gratulerer vi alle metodister med dagen!

Lignende artikler
Les hva biskop Alsted skriver om den fremforhandlede avtalen. Les mer
Fredag 3. januar ble det kjent at ledere fra alle de tyngste gruppene i United Methodist Church har signert en avtale. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone