En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Pastorale utnevninger for Arendal

Pastorale utnevninger for Arendal

07.05.2018
Pastorale utnevninger for Arendal

Vi har fått følgende melding fra kabinettet:

 

Det er med glede og takknemlighet jeg nå kan melde at Metodistkirkens kabinett har besluttet å utnevne Stig-Johnny Jørstad som ansvarlig pastor, og Leif S. Jacobsen som assisterende pastor i Arendal fra 01.08.2018. Begge utnevningen er for ett år, hver i 30% stillingsstørrelse.
Vi bekrefter også at Helene Benedikte Granum-Aanestad vil bli utnevnt som menighetens pastor fra 1.8.2019. (merk dato)

Øyvind Helliesen
Tilsynsmann, Østre distrikt.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone