En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Det juridiske råd åpner for flere forslag

Det juridiske råd åpner for flere forslag

27.05.2018
Nå vil alle forslag om seksualitet bli vurdert av den ekstraordinære generalkonferansen.
Det juridiske råd åpner for flere forslagDet Juridiske rådet hører muntlige innlegg i forrige uke. Tilsynsprest Øyvind Helliesen til venstre med ryggen til.

I 2019 vil det avholdes en ekstraordinær generalkonferanse (EGK) utelukkende om spørsmålet om menneskelig seksualitet, og særlig om LGBTQ-personers plass i kirken og deres mulighet til ordinasjon og ekteskap.

- Det kan virke som at Juridisk råd med dette nå har åpent opp denne Generalkonferansen til å bli noe annet enn hva det kunne blitt. Dette åpner for systematisert drøying av tid og trenering av saker som ikke gagner intensjonen til hvorfor vi er innkalt til ekstraordinær Generalkonferanse, sier Frøydis Grinna, pastoralt delegat til Generalkonferansen.

Generalkonferansen (GK) i 2016 var svært nær å ende i splittelse da biskopsrådet ble bedt om å lede kirken til en vei der en kunne forbli en samlet kirke. Det ledet til opprettelsen av kommisjonen «A Way Foreward». Den bredt sammensatte kommisjonen har arbeidet intensivt for å legge frem forslag til biskopsrådet. Etter at kommisjonen avleverte tre forslag til biskopsrådet, har biskopene arbeidet videre med dem og bestemt seg for å fremme forslaget «One Church» for EGK 2019.

- Informasjonsmessig har det vært en humpete vei for kirken å komme hvor vi er i dag. Biskopsrådet har ikke vært tydelige nok i informasjon om One Church og det er tydelig at det ikke er fryd og gammen i det rådet om dagen. Dette vises jo spesielt tydelig ved noe så ekstraordinært som at biskop Jones møtte opp i høringen til Juridisk råd for å tale mot Biskopsrådets innstilling, forklarer Audun Westad, leg delegat til Generalkonferansen.

Forslaget «One Church» er ikke presentert i sin fulle tekst for offentligheten, kun blitt beskrevet i korte beskrivelser. Forslaget går svært forenklet ut på at årskonferanser og menigheter får en større frihet til å praktisere disse spørsmålene ulikt i forhold til deres ulike teologiske og kulturelle ståsteder. De to andre forslagene fra kommisjonen vil bli lagt frem som bakgrunnsmateriale, men ikke fremmet som forslag.

Både Grinna og Westad er samstemte i at det skal bli spennende å lese sakspapirene fra Biskopsrådet som kommer senest 8. juli. Begge er de spesielt spent på å se ordlyden i forslaget, da innholdet i grove trekk allerede er kjent.

Et viktig spørsmål før EGK 2019 er om det er åpent for å fremme og behandle andre forslag enn det som biskopene fremmer. Et annet er om kommisjonen rapporterer til biskopsrådet eller EGK 2019. Disse spørsmålene ble fremmet for et ekstraordinært møte i Det Juridiske råd, The United Methodist Church sin «høyesterett» der kirkeordningen tolkes og saker får sin endelige avgjørelse.

I sin blogg Konferanse-Audun argumenterte Westad for at han tolket regelverket til at saksmengden skulle begrenses til kun å ta mot og behandle forslaget fra Biskopsrådet. Dette synet fastholder  han selv etter kjennelsen ble kjent:

- Om jeg ikke skal gå så langt som å si at den er feil, så vil jeg i det minste si at den er verd å debattere. Kjennelsen var jo heller ikke enstemmig i Juridisk råd, så det viser at her er ikke regelverket klart nok, sier Westad.

I sin kjennelse som ble offentliggjort fredag 26.05.2018, fastslår Det Juridiske råd at EGK 2019 er samlet for å motta og behandle en rapport fra biskopsrådet på bakgrunn av kommisjonen «A Way Foreward» sitt arbeid. Uansett vil kirkeordningens bestemmelser for generalkonferanser også gjelde for EGK 2019. Enhver kan rette forslag til GK.

- Det er tvilsomt om denne kjennelsen fra Juridisk råd faktisk gir oss noe mer informasjon enn hva vi hadde i forrige uke, sier en litt oppgitt Westad. Juridisk råd har nå sagt at alle saker som er «in harmony» med innkallingen til denne ekstraordinære generalkonferansen skal kunne behandles. Og leser vi innkallingen til Generalkonferansen så er den lysende klar i hva som grunnen til at vi skal samles. Så med bakgrunn i kjennelsen og innkallingen får vi vel bare si som Sokrates: Alt jeg vet er at jeg intet vet, fortsetter Westad.

Biskopsrådets innkalling lyder: «The purpose of the 2019 Special Session of the General Conference will be "limited to receiving and acting on a report from the Council of Bishops based on the recommendations of the Commission on a Way Forward."»

- Så spørsmålet Petitions manager (vedkommende som fordeler sakene til GK i forkant av GK) må spørre seg for hvert forslag som kommer inn er: Er dette forslaget fra Biskopsrådet eller Commission on a  Way Forward? Hvis ja, så er det «in harmony». Hvis nei, så kan jeg virkelig ikke se hvordan det er «in harmony» med innkallingen, forklarer Westad ivrig. Jeg vil nok langt på vei si at kjennelsen Juridisk råd har kommet med kun inneholder det absolutte minimum av hva en kjennelse kunne og burde inneholdt, så lenge de ikke har noen formening om hva det er som er «in harmony» med innkallingen, konstaterer Westad.

Det er så opp til EGK 2019 gjennom normal prosedyre gjennom komiteene å avgjøre om forslaget er «i samsvar/harmoni» med EGK 2019 sitt formål. Dette avgjøres med et simpelt flertall.
Om et forslag blir bedømt å ikke møte dette kriteriet, kan det allikevel behandles om det får to tredjedelers flertall i en avstemning.

- Ja, alle forslag kan komme opp for Generalkonferansen ved to tredjedels flertall, så det følger vanlig reglement, sier Grinna og forklarer videre; Så det eneste vi vet med sikkerhet nå er at Juridisk råd har åpnet for at dyrebar tid i St. Louis kan blir brukt til å krangle om regeltolkning i stedet for å samtale om saken vi faktisk er samlet for å samtale om. Og var det noe vi ikke trengte så var det nok en ting å bruke opp tiden på.

 

 

Lignende artikler
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Nye datoer er satt for general- og sentralkonferansene, og det utsetter innføringen av vedtak fra siste generalkonferanse. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone