En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hvor står diakonien i dag?

Hvor står diakonien i dag?

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
09.03.2013
Over 50 metodister er samlet i Bergen for å lære og samtale om hvordan vi forstår diakonien i dagens metodisme.
Hvor står diakonien i dag?Det er god stemning og engasjement på diakonikonferansen i Bergen.

Det er Diakoni- og evangeliseringsrådet (DER) som arrangerer konferansen som setter diakonien i kirken og menighetene på dagsorden. Det startet i går med en gjennomgang av utviklingen til institusjonsdiakonien og stiftelsen Betanien i Bergen. Under tittelen "Diakonalt entrepenørskap" fikk vi se en spennende og ekspansiv tjeneste i Bergen. Det eren utvikling som imponerer alle med sin utvikling, faglige tyngde og diakonale forankring.

 

Forvandling, forsoning og myndiggjøring

Kjell Nordstokke, som er professor ved diakonihjemmet, åpnet lørdagen med å snakke om Hvor står diakonien i dag?Kjell Nordstokke utfordret oss med sine tanker om diakoni. "Forvandling, forsoning og myndiggjøring: Guds nåde - vår respons".  Han snakket blant annet om menighetens trefoldige tjeneste; feire, forkynne og tjene. Hvordan den sunne menighet er avhengig av å fokusere på flere ting og se sammenhengene. Han la frem et syn på diakoni i en kontekst, både lokalt og internasjonalt. For at diakonien skal fungere må den bestå av forvandling (transformation), forsoning (reconsiliation) og myndiggjøring (empowerment).

Nordstokke engasjerte konferansen og fikk flere spørsmål i oppfølgingsrunden. Her utdypet han også det trefoldige synet på den diakonale sammenhengen. Forvandlingen som et uttrykk for Guds skaperkraft, forsoningen som Jesu verk og myndiggjøringen som Den Hellige Ånds verk i hver enkelt av oss. Dette var tanker som utfordret og inspirerte!

 

Diakonalt arbeid i menigheten

Biskop Christian Alsted snakket om "Diakonalt arbeid som strategisk Hvor står diakonien i dag?Biskop Christian Alsted trakk frem diakoniens plass i menighetens liv satsningsområde i menighetene". Her satte han det diakonale areidet i sentrum for den snuopperasjonen som Metodistkirken i Norge er inne i. Han trakk frem hvordan metodismen forstår det å være kirke og menighet. John Wesley hadde en mening om det meste i samfunnet. Han snakket ut ikke bare om slaveriet. Han ga råd om det meste, fra enkelt renhold i hjemmet til de store spørsmål som slaveriet. Disse meningene fikk også konkrete konsekvenser inn i den enkeltes liv. Han boikottet sukker, fordi det var en så integrert del av slavehandelen. Ønsket om å forvandle verden var ikke bare proklamasjoner, det var konkrete handlinger.

Biskopen tok oss gjennom kirkens visjon, fokusområder og handlingsplanen. Han viste at den diakonale dimensjonen er helt sentral - og likestilt - i den satsningen som kirken gjennomfører.

"Hva er en menighet?" spurte Christian oss. Han trakk frem at vi ikke forkynner noe personlig evangelium som ikke kommer til uttrykk i et relevant sosialt/diakonalt engasjement. Vi forkynner ikke et sosialt evangelium, som ikke inneholder den personlige forvandlingen av syndere. Denne tosidigheten er en bærebjelke i metodismen. Han avsluttet med å si at vi ikke blir mer metodistiske av å si at vi er metodister. Vi blir mer metodistiske ved å forstå hva metodismen er og å leve det ut i menighetene og i kirken.

Christian avsluttet foredraget med å vise en video fra den internasjonale Metodistkirken for å utfordre tankene våre.

 

Ut over dagen vil lederen av DER, Vetle Karlsen Eide, snakke om "Planen og livet. En kort introduksjon til "Plan for diakoni", om visjonene for diakoniplanen, drømmen og mulighetene - og hva som konkret er gjort i noen menigheter.

Vigdis-Merete Rønning vil snakke om "Den gode ides katikisme. Hvorfor skal vi søke midler, hvor kan vi søke midler og hvordan".

Marit Kristine Hanssen vil snakke om "Diakoni og barne- og ungdomsarbeidet i Metodistkirken".

Dagen avsluttes med erfaringsdeling i smågrupper og en oppsummering av biskopen.

 

Det er mange menigheter som er representert her i Centralkirken i Bergen. Forvent å få høre om hva som kom frem her. Dette er det mange som vil dele med menigheten sin.

 

Her kan du se bilder fra konferansen på Facebook.

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone