En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>En hilsen fra årskonferansen i Estland

En hilsen fra årskonferansen i Estland

22.06.2018
En hilsen fra årskonferansen i EstlandÅrskonferansen i Estland sender sine hilsner til oss metodister i Norge.

Kjære venner i Norge

     6 For det er Herren som gir visdom;
          kunnskap og forstand går ut fra hans munn.
          
     7 Han samler opp klokskap til de rettskafne,
          er et skjold for den som er hel i sin ferd.
          
     8 Han verner rettens stier
          og vokter veien hans trofaste går.

Samuels ordspråk 2, 6-8

Årskonferansen til Metodistkirken i Estland var samlet 15.-17. juni. Det var gode dager i fellesskap med Gud og våre metodistsøsken. Vi feiret tjenesten til Taavi Hollman som har vært tilsynsprest i 13 år. Vi kan sannelig si at han og hans familie har tjent Herren og kirken meget godt. Vi utnevnte en ny tilsynsprest, Robert Tserenkov, en ung mann som har tjenestegjort som menighetsprest i Tallinn i en russisk talende menighet, og i tjenesterådet i årskonferansen.

Årskonferansen i Estland sender sine hilsener til dere med dette bildet!

Må dere ha en velsignet årskonferanse!

Hilsen

Metodistkirken i Estland

Marjana Luist

Årskonferansens sekretær

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone