En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kirke-Norge tar asylbarn og romfolk i forsvar

Kirke-Norge tar asylbarn og romfolk i forsvar

Skrevet av: Ole Andreas Husøy, KPK
14.03.2013
Norges Kristne Råd ber i en uttalelse om at Norge viser større gjestfrihet overfor asylbarn og romfolk.
Kirke-Norge tar asylbarn og romfolk i forsvarTo romkvinner på vei hjem fra et marked i Romania. Illustrasjonsbilde.Rådsmøtet i Norges Kristne Råd (NKR), som er avholdt i Kristiansand tirsdag og onsdag, uttrykker glede over dommen i Nathan-saken. Rådsmøtet håper dommen blir retningsgivende også for andre asylbarnsaker og at hensynet til barnets beste vektlegges tyngre.


Inhumant

- Vi mener det er inhumant å sende barn til land de ikke kjenner, språk de ikke kan og et liv i utrygghet. Barna skal ikke straffes for foreldres feil eller norske myndigheters lange behandlingstid i asylsaker, heter det i uttalelsen fra rådsmøtet.
Rådsmøtet ga også sin støtte til oppropet Nestekjærlighet, som har to krav:
- Politikken med å gi midlertidige oppholdstillatelser til enslige asylsøkende barn, for så å tvangsreturnere dem til ofte konfliktherjede hjemland når de fyller 18 år, må opphøre.
- Barnevernet må overta omsorgsansvaret for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år, for å sikre at alle barn som befinner seg på norsk jord møter et minimum av omsorg.

Romfolk

I uttalelsen tar rådsmøtet også opp romfolkets sak og påpeker at romfolket utgjør en sterkt diskriminert gruppe i Europa.
- Av alle etniske og kulturelle minoriteter i Europa er romfolket, som utgjør ca 11 millioner mennesker, en av de gruppene som i størst grad blir diskriminert og marginalisert. Mange av dem lever under svært vanskelige sosiale og økonomiske kår i sine hjemland, ofte utenfor etablerte velferdsordninger og med begrenset skolegang, heter det i uttalelsen.
Rådsmøtet i NKR oppfordrer menigheter i alle kirkesamfunn til:
- Å bidra med praktisk hjelp og støtte til romfolket i en vanskelig livssituasjon
- Å åpne kirkens dører og våre hjerter og å vise en inkluderende holdning og praksis
- Å søke kunnskap om romfolket og deres situasjon for å motvirke fordommer, stigmatisering og negative omtaler preget av uvitenhet.

NKRs oppgave

Det var også satt av tid til drøfting av hvordan NKR bør arbeide framover, og hva slags saker rådet skal beskjeftige seg med. Her kom det blant annet fram ønske om at rådet i større grad prøver å medvirke til økumenisk samarbeid på lokalplan. Noen av medlemskirkene er skeptiske til at rådet skal uttale seg for politisk. – Vi er kanskje enige om målet, men noen ganger uenige om veien for å oppnå målet, for eksempel i klimaspørsmålet, sa Pinsebevegelsens Øyvind Gaarder Andersen.
Biskop Helga Haugland Byfuglien sa at rådet også må våge å ta de vanskelige samtalene om saker hvor kirkene er splittet. –Ellers bidrar vi til å gjøre disse spørsmålene til tabuer, advarte hun.

Valg

Else-Britt Nilsen fra Den katolske kirke og Terje Aadne fra Det Norske Baptistsamfunn ble av rådsmøtet gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder i Norges Kristne Råd.
I styret for øvrig sitter Arnfinn Løyning, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Helga Haugland Byfuglien, Den norske kirke, Berit Hagen Agøy, Den norske kirke – Mellomkirkelig råd, Petter Normann Dille, Den norske kirke, Øyvind Haraldseid, Det Norske Misjonsforbund, Dick Krommenhoek, Frelsesarmeen, Øyvind Helliesen, Metodistkirken, Øyvind Gaarder Andersen, Pinsebevegelsen, Hans Rogstad, Oppdal Kristne Senter (representant for gruppen av frittstående menigheter), Per Anders Sandgren, Svenska Margaretakyrkan (representant for utenlandsmenigheter)
Vasiliki Gemou-Engesæth, Det Greske Orthodokse Samfunn i Norge (representant for ortodokse menigheter).

 

Av Ole Andreas Husøy, KPK


 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone