En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Knut Refsdal takket for tjenesten som generalsekretær for Norges Kristne Råd

Knut Refsdal takket for tjenesten som generalsekretær for Norges Kristne Råd

20.09.2018
Kirkeledere fra hele kirkenorge var samlet i dag for å takke den avtroppende generalsekretæren.
Knut Refsdal takket for tjenesten som generalsekretær for Norges Kristne RådPåtråppende generalsekretær Erhard Hermansen overrekker Knut Refsdal en gave etter å ha blitt takket av styreleder i Norges Kristne Råd Terje Aadne.

 

- Det ble en overraskende flott og sterk avskjed. Jeg er takknemlig for de mange gode ordene. Nå ser jeg jo ikke dette som et farvel, men mer som et på gjensyn. Vi vil jo treffes i mange ulike sammenhenger, også i fremtiden, sier Knut Refsdal om samlingen.

Knut Refsdal gikk 1. august over i stillingen som tilsynsprest på østre distrikt i Metodistkirken i Norge. Han blir avløst i Norges Kristne Råd av Erhard Hermansen.

Hilsenene viste en dyp respekt for den tjenesten Knut Refsdal har utført og for den posisjon han har vært med å bygge for rådet i det Norske samfunnet.

 

I sitt svar sa Knut Refsdal at det har vært seks viktige år som vil prege han. Han takket for tillitten, særlig for det rom som han hadde fått til å være seg selv og utforme denne rollen med både hans sterke og svake sider.

Knut Refsdal takket for tjenesten som generalsekretær for Norges Kristne RådKnut Refsdal takker for tjenesten og de mange gode ordene.

Refsdal trakk frem særlig tre viktige punkter for han:

* Relasjonene mellom kirkene: konsensusarbeidet, dialoggruppearbeidet og det å snakke om ikke bare hva, men også hvordan vi gjør ting.
* Forståelsen av hva Norges Kristne Råd er: et verktøy for kirkene, rommet mellom kirkene, et fellesskap der vi utfordres til dypere forståelse av økumenikk og til en helhetlig forståelse av økumenikk.
* Pilegrimsvandringen. Takknemlighet for å ha fått muligheten til å vandre pilgrimsruten fra Oslo til Trondheim. Han nevnte de mange møtene med ulike mennesker, som medvandrere og på stoppestedene.

Refsdal trakk også frem visjonen til Metodistkirken: to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Han konkluderte med at han skal fortsette med det samme i en ny sammenheng.

Refsdal siterte hva Jim Wallis har sagt om håp: Håp er det viktigste troens folk kan bidra med i sosiale og politiske kriser. Håp er den fremste gaven vi kan gi til bevegelser som arbeider for forandring. Håp er å tro mot alle odds, og så se hvordan oddsene forbedres. Tutu, King, Gandhi, Malcolm X og Romero trodde at forandring var mulig og satset livet på at det de trodde var sant. Jesus-etterfølgelse og politisk aktivisme henger sammen. Det kan ikke være noe enten-eller. Omvendelse kan være personlig, økonomisk og sosial, men aldri privat. Den tar alltid plass i våre liv og i den verden vi lever i. Vår omvendelse er for verdens skyld, ikke bare for livet etter døden. Arenaen der evangeliet utspiller seg, er i denne verden. Derfor er ikke omvendelsen noe som fjerner oss fra verden, men som engasjerer oss i verden.

Han avsluttet med å lese:

En lang vei
Se for deg en vei, en lang vei med et mål langt der framme.
Den som vil mye, som holder stort tempo for å nå sine mål,
vil kanskje etter en tid oppdage at han eller hun er blitt alene på veien.
De som skulle holde følge, orket ikke mer.

Den som vil mye og holder stort tempo for å nå sine mål, risikerer ikke bare å bli alene på veien.
Han eller hun risikerer også å bli så sliten at målet aldri blir nådd.
Den som vil mye, som gjerne vil nå sine mål,
må rekke hendene ut til de som han eller hun er sammen med på veien.

Det kan hende at tempoet faller noe på denne måten.
Men sjansene er desto større for at målet blir nådd.
Fordi: Forente krefter når lenger.
Med forente krefter utrettes mer enn med solospill.

 

Det ble en verdig og varm avslutning på seks års tjeneste som generalsekretær for Norges Kristne Råd.

 

Lignende artikler
Kirke i en ny tid
2019-02-19
Nye tanker om å være kirke i vår tid. Les mer
Tro som bærer
2020-08-31
Hva er kirkens største utfordringer, og hvordan løser vi dem? Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone