En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Samiske spor og viktige hendelser

Samiske spor og viktige hendelser

25.09.2018
Overlevering av samisk arkiv til nasjonalbiblioteket med viktige bidrag av Peder Borgen.
Samiske spor og viktige hendelserFoto fra samenes første landsmøte i Metodistkirken i Trondheim i 1917.

Nasjonalbiblioteket og Samisk Hus arrangerer åpent seminar torsdag 11. oktober i Nasjonalbiblioteket på Solli Plass.

Professor em. Peder Borgen forteller at Nasjonalbiblioteket har tatt initiativ til markeringen for å gjøre dette arkivet kjent for offentligheten. Det er et omfattende arkiv som vil fungere som et viktig kontaktpunkt og kilde for å møte den samiske historien og kulturen. Foranledningen for at dette arkivet ble samlet er det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Borgen ble kontaktet i 1994 av den samiske journalisten Kirsten Isaksen fra Samisk Radio i Karasjok. Hun er nå pensjonist, men kommer til seminaret som  bidragsyter. Borgen skal orientere om arkivet og dets betydning. Så vil flere fra både Samisk Hus og Nasjonalbiblioteket delta med korte orienteringer.

Samiske spor og viktige hendelserProfessor em. Peder Borgen

Borgen har også samlet materiale til en bok som ble utgitt i 1997 med tittelen "Samenes første landsmøte, 6.-9. februar 1917". Dette møte er i dag grunnlaget for samenes nasjonaldag 6. februar. Slik på denne måten kan en i følge Borgen si at Metodistkirken i Trondheim er "samenes Eidsvold". Dagen blir nå feiret hvert år i Norge, Sverige, Finland og på Kolahalvøya. Boken er tilgjengelig på nett via Nasjonalbilioteket.

 

Program:

13.00: Velkommen ved Nasjonalbiblioteket: Et verdifullt Samisk arkiv i landets hovedstad.

13.15: Samisk Hus innleder om arbeidet med jubileene og om Peder Borgens bidrag.

13.30 Professor em. Peder Borgen forteller om sin innsats og sitt samvirke med samiske personer og institusjoner. Med bidrag av fhv. journalist ved Samisk Radio, Karasjok, Kirsten Isaksen: "Landsmøtet, holdt i Metodistkirken, Trondhjem, i 1917 og Samefolkets nasjonaldag 6. februar vedtatt ved nordisk konferanse i Helsingfors i 1992".

14.15: Historiker og prest Thor Bernhard Tobiassen orienterer om samearkivet, en sentral del av flere representative og viktige arkiv.

14.30: Seniorrådgiver Johanne Ostad orienterer om samisk materiale i Nasjonalbiblioteket og om monter-utstillingen.

14.15-15.30: Mulighet for alle å se på montrene og snakke med hverandre.

Samiske spor og viktige hendelserBoken om samenes første landsmøte.
Lignende artikler
Søndag 5. februar blir menigheten i Trondheim navngitt som et viktig historisk sted for metodismen. Les mer
NRK Sápmi: Informasjonen var ikke akkurat lett tilgjengelig da den samiske journalisten Kirsten Isaksen i 1994 ville vite mer om det første samiske landsmøtet Trondheim 1917. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone