En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Biskop Alsted ser en vei frem for Metodistkirken

Biskop Alsted ser en vei frem for Metodistkirken

27.09.2018
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre.
Biskop Alsted ser en vei frem for MetodistkirkenBiskop Christian Alsted i samtale med UM News om kirkens fremtid.

Vi står ved et mulig veiskille for Metodistkirken med en ekstraordinær generalkonferanse samlet for kun å samtale om kirkens syn på menneskelig seksualitet. Meningene er delte og diskusjonene viser en kirke med til dels svært ulike meninger. I dette tar biskop Christian Alsted til orde for at det er en vei frem som en samlet kirke. Det forutsetter at vi fortsetter å være i samtale og dialog, selv om vi er uenige.

Biskop Alsted snakket med UM News om dette i flere videointervjuer, i en serie som UM News lager om ulike kirkeledere sin respons på arbeidet til kommisjonen "A Way Foreward".

 

"Det er viktig for oss å fortsette dialogen"

Det er viktig å huske at de vi er uenige med kan også ha en dyp tro.

 

"Biskop Alsted oppfordrer sterkt metodister til å møte utfordringene sammen"

Det er mange som er bekymret for at vi skal splittes som kirke etter den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019. Biskop Alsted løfter frem det at vi har stått sammen som en kirke gjennom flere hundre år. Denne uenigheten er ikke viktig nok til å forårsake en splittelse ifølge han.

 

"Jeg stoler på generalkonferansen"

Den ekstraordinære generalkonferansen vil vurdere flere forslag for kirkens kirkeordning og organisasjon. Biskop Alsted ønsker ikke å anbefale ett forslag fremfor de andre. Han sier han stoler på generalkonferansen og delegatene. De vil finne den riktige veien.

 

"Guds oppdrag er fortsatt gyldig"

Biskop Alsted sier at uansett hva resultatet av generalkonferansen blir, så vil Metodistkirken fortsette arbeidet for Guds misjon her på jorden.

 

UM News

 

Lignende artikler
Biskop Alsted skrev en artikkel til siste utgave av Brobyggeren, der kun deler av teksten kom på trykk. Les hele artikkelen om kirkens muligheter og utfordringer her. Les mer
Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem. Les mer
Vår forpliktelse
2021-02-22
Et hyrdebrev fra biskopene Christian Alsted, Harald Rückert, Patrick Streiff. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone