En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kirke uten vegger

Kirke uten vegger

12.10.2018
Tema for Sommerfesten 2019 vil være «Kirke uten vegger». Brobyggeren har snakket med koordinator for Sommerfesten, Hilde Marie Movafagh, som er i full gang med forberedelsene.
Kirke uten veggerStevnekoret fra Sommerfesten 2017. Til sommeren blir det stevnekor igjen!

 

«Kirke uten vegger» høres ut som et spennende og utfordrende tema. Hva legger dere i det?

- Dette er jo et veldig vidt tema som sender tankene i mange forskjellige retninger. Dermed er det jo også et tema som innbyr til å fokusere på flere ting. Ett viktig tema er at en kirke er noe mer enn kirkebygget. Kirken er menigheten, menneskene som går der. Dette igjen trekker oss videre til smågrupper eller husmenigheter av ulike slag, eller til kirker som bruker helt nye uttrykksformer. Mangelen på vegger kan også bety at kirken ikke er bygget enda, at dette er en helt ny menighet, eller en menighet på flyttefot.

Kirke uten vegger innebærer også at vegger som kan bidra til å stenge ikke er der. Det å være en inkluderende menighet er et viktig fokus her, og det utfordrer jo enhver menighet. Kirke uten vegger innebærer en kirke som er enkel å komme inn i. Men det går også motsatt vei. Når veggene er borte kan vi se ut, og vi kan se hva som foregår i verden. Når vi som kirke ser hva som foregår blir vi også i stand til å gjøre noe med det – enten det handler om å se mennesker som lider, eller å bidra til rettferdighet. Dermed handler kirke uten vegger både om å invitere inn og om å gå ut.

- Så det er også en utfordring til å være en synlig kirke i lokalmiljøet?
- Ja, det vil jeg si, og der trenger vi jo litt ulike utfordringer. Det å være en menighet hvor det er lett for naboene å vite hva som skjer og å bli med på forskjellige ting er en side av saken. En annen er å være en menighet som er en aktiv bidragsyter i lokalmiljøet, ikke bare med å invitere til sine egne ting men som er ute blant folk og en instans nabolaget kan regne med.

- Dette temaet høres ut til å romme mye, kommer dere til å fokusere på alt dette?
- På Sommerfesten er det jo rom for å kunne fokusere litt bredt. Gjennom møter, seminarer, misjonsaksjonen, fokus i kapell, kafetelt og andre møtesteder kommer vi til å la ulike sider ved «Kirke uten vegger» komme fram slik at vi får inspirasjon til å tenke friskt om hva kirken er, og til å bli utfordret i det arbeidet vi er i til daglig å ta bort veggene slik at vi blir mer inkluderende, eller at vi kan se bedre det som skjer i verden og gjøre noe med det. Vi håper jo at dette temaet skal gi deltakerne noe de kan bruke hjemme.

- Men kan ikke vegger være en god ting? Er ikke det et poeng også?
- Klart det kan være en god ting. I noen kulturer er det jo utrolig viktig å få sitt eget kirkebygg, det er først da man er troverdig som kirke. Slik var det jo da metodismen var ny her i landet også. Og vegger kan jo også handle om rammer og strukturer og, og at det er både nyttig og viktig å ha for en kirke. Men så langt har vi ikke fokusert på akkurat dette, men konsentrert oss om perspektivene å være en kirke som tar i bruk nye former, og å være en kirke som ser samfunnet og som inviterer til fellesskap.

- Hvor langt har dere kommet med forberedelsene?
- Vi er godt i gang i arrangørkomiteen og arbeider med å få alle forslagene og ideene ut i live.

- Har du en god følelse for neste Sommerfest?
- Ja, dette tror jeg kan bli en inspirerende og viktig fest for både den enkelte og for menighetene og kirken som helhet, avslutter Hilde Marie Movafagh.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone