En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Global uke mot moderne slaveri

Global uke mot moderne slaveri

19.10.2018
11.-18. november arrangerer kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd, Global uke mot moderne slaveri. Tilsynsprest Knut Refsdal sier at dette er en kamp som har vært sentral for metodister siden begynnelsen.
Global uke mot moderne slaveri

Til Brobyggeren sier tilsynsprest Knut Refsdal:

Moderne slaveri er en av vår tids største globale tragedier og utgjør alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. FN har i mange år operert med tallet 27 millioner ofre for slaveri eller slavelignende forhold. Andre, som Global Slavery Index, opererer med 46 millioner. Det er flest kvinner og jenter som blir ofre (75%), men også mange menn og gutter. Virksomheten foregår ofte i det skjulte, derfor er mørketallene store. Menneskehandel og slaveri forekommer også i økende grad i Norge. Vi ser jevnlige medieoppslag om underbetalte, overarbeidede eller på andre måter utnyttede arbeidstakere på norsk jord. Årlig identifiseres 300 personer som ofre for menneskehandel i Norge.

Dette angår oss! Global Uke mot moderne slaveri er et uttrykk for at vi har et ansvar for mennesker utsatt for slaveri eller slaveriliknende forhold, også i Norge. Vi har mulighet til å gjøre noe og å påvirke. Når et tilbud på bilvask eller ombygging av huset, virker for godt til å være sant, så er det kanskje nettopp det det er. Sånn sett har vi forbrukermakt, mulighet til å påvirke ved å bidra til å fjerne etterspørselen etter slike tjenester.

Global uke mot moderne slaveriTilsynsprest Knut Refsdal

Metodistkirken har røtter tilbake til 1700-tallets England og til en prest ved navn John Wesley. På hans tid var slaveri en av samtidens store sosiale utfordringer. Politikere, økonomer og representanter for kirken dannet en mektig allianse, blant annet ved henvisning til Bibelens ord, som disse fra 1 Kor 7:20-24: «Enhver skal forbli der han var da han ble kalt. Ble du kalt som slave? La ikke det bekymre deg! Men kan du bli fri, så velg heller det. For den som var slave da Herren kalte ham, er Herrens frigitte, og den som var fri da han ble kalt, er Kristi slave. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Så bli ikke slaver av mennesker. Mine søsken, enhver skal forbli der han var da han ble kalt, og være der for Gud

For samtidens teologi ble dette oppfattet som et forsvar for slaveriet.

Wesley ble sakte, men sikkert klar over sin samtids slaveproblem. Hans første møte med slavenes kår fikk han i Georgia i 1736 da han leste en kvekerbok, "Negro's Advocate". Senere skrev han selv blant annet om at det er uforståelig hvordan kristne europeere utnytter afrikanere, han skriver om mennesket som skapt i Guds bilde, skapt til frihet og at det ikke finnes noe forsvar for å gjøre noen til slaver og han skriver om slavenes brutale virkelighet.

Mot bibelavsnitt som 1 Kor 7 argumenterer Wesley for at den naturlige lov taler sterkere enn Paulus' ord og at slaveri er imot Guds, menneskers og naturens lov. Skaperordningen om alles likeverd står høyest og er alltid universelt gjeldende. I dette var Wesley på linje med opplysningstidens tanke om å fremme menneskets egenverdi.

Dette anliggendet ble etter hvert så viktig for Wesley at han også (mot normalt, politisk konservativ som han var stilte han ikke umiddelbart spørsmål ved hvordan myndighetene løste landets økonomi og sosiale utfordringer) engasjerte seg politisk. Slaveriet ble ikke avskaffet mens Wesley levde, men hans innsats fikk betydning for at det endte slik.

En av dem Wesley hadde kontakt med var William Wilberforce, en evangelisk kristen som var britisk parlamentsmedlem. I 1787 var Wilberforce med på å opprette «The Society for the Abolishment of Slavery». Han var også sentral i opprettelsen av «The British and Foreign Bible Society», verdens første Bibelselskap, med formål om å gjøre Bibelen tilgjengelig. Kampen mot slavehandel og for økt bibelforståelse var to sider av samme sak for Wilberforce. Det var i Bibelen Wilberforce hentet skyts mot slaveriet, så om bare flere folk leste og tok Bibelens budskap på alvor ville dette bidra til at slaveriet opphørte.

Vi står i den samme kampen i dag. Global Uke mot moderne slaveri er et uttrykk for det. Som kirke er vi kalt til å gå i Jesu fotspor og bidra til at mennesker reiser seg fra uverdige forhold og kan leve sine gudgitte liv som oppreiste mennesker.

 

Norges Kristne Råd oppfordrer alle menigheter til å delta:

11.-18. november arrangerer kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd, Global uke mot moderne slaveri. Vi håper dere er med. Det kan gjøres enkelt!
 
Moderne slaveri brukes som et samlebegrep om utnyttelsen av sårbare mennesker til egen fortjeneste og uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen. Moderne slaveri er en stor global urettferdighet som rammer svært mange mennesker og utgjør alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
 
Idéen med Global uke er at menighetene og kirkesamfunnene selv er arrangører og bestemmer ambisjonsnivå ut fra lokale forhold og kapasitet. Uka tar utgangspunkt i aktiviteter som allerede pågår i menighetslivet, gjerne også i internasjonalt eller lokalt diakonalt arbeid man er engasjert i. Slik kan dere delta:
 
«MINIMUMSVARIANTEN»
* Be fellesbønnen (vedlagt) i gudstjenesten/skoleandakten/et møte i løpet av uka. For de som heller vil benytte fri bønn, finner du forbønnspunkter (s. 2 i vedlegget). Fellesbønnen ligger også på nettet  her.  
*Nevn Global uke i gudstjenesten eller møtet:   Man kan  f. eks. si følgende ved oppstart:
«Denne uken (11. -18. november) pågår Global uke mot moderne slaveri i Norge. Over hele landet og på tvers av kirkesamfunn belyser menigheter en av vår tids store globale urettferdigheter: At så mange mennesker utnyttes og lever som slaver. Mange utnyttes grovt også her i Norge. - Vi vil i dag markere at vi er med på uka gjennom å ta med denne saken i bønn/forbønnen.»
 
ELLER
«Global uke mot moderne slaveri pågår denne uken ( fra søndag 11. til søndag 18.november).  Over hele Norge og på tvers av kirkesamfunn setter menigheter søkelys på en av vår tids store globale urettferdigheter: At millioner av mennesker lever under slavelignende forhold og daglig opplever krenkelser, vold og tvang. Det skjer også her i Norge. Under uka blir det bedt for alle som er ofre for tvangsarbeid, tvungen prostitusjon, overgrep på nett, tvangsekteskap, som tvinges til å være barnesoldater, frarøves sine kroppsorganer eller opplever andre former for grov utnyttelse. Men det er ikke bare mørke. Vi ser ofre som mot alle odds bryter ut av tvangen. Og mye godt arbeid gjøres av myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner.  I løpet av uka vil menigheter og grupper drøfte hva hver av oss kan gjøre for å bidra til en mer rettferdig verden. - Vi  inviterer alle til å være med i bønn for ofre og for dem som arbeider mot slaveri, når vi i dag ber /under forbønnen i gudstjenesten.»
 
 
Dette er nok til at du kan registrere din menighet som deltaker! Husk å fylle ut skjemaet HER, så legger vi din menighet/gruppe ut på Norgeskartet.
Til dere som allerede har planlagt å delta: Husk å fylle ut skjemaet så dere kommer med på kartet eller be oss gjøre det.
 
UTOVER DETTE:
* Bruk ressursmateriellet, f. eks. del ut fakta- og handlingsarket, finn byggeklosser (bl.a. fra Søndagsskolen Norge) , vis denne filmen som utgangspunkt for samtale på kirkekaffen … eller vis den nye filmen vår som kommer 5. november.  
* Få besøk! Se «menyen vår » på globaluke.no. Noen ressurspersoner er fortsatt ledig for oppdrag!  Vi dekker reise ev. honorar.  Passer det ikke nå, kan dere gjøre det senere i høst eller til våren.
* Kollekt-appell: Skal det gis kollekt til et misjons- eller diakoniprosjekt (som menigheten støtter fast eller denne ene dagen)  kan man eksempelvis si (om det passer):  «… Ved å støtte dette prosjektet, er vi  også med å bidra til at mennesker får mer bærekraftige liv for seg og sine. Da er vi med å forebygge noen av de sårbare situasjonene som ellers lett leder barn eller voksne ut i utnyttelse.»
*Følg med på NKRs facebooksider, lik og del! Det kommer filmsnutter og andre innlegg der i dagene framover.
 
Trenger dere tips, informasjon eller ønsker besøk, er dere velkommen til å ta kontakt med koordinator Elin Finnseth Sæverås, elin.finnseth.saeveraas@norkr.no, tlf. 23 08 13 25
 
Med vennlig hilsen
 
Erhard Hermansen
Norges Kristne Råd | Christian Council of Norway

 

Lignende artikler
Kirke i en ny tid
2019-02-19
Nye tanker om å være kirke i vår tid. Les mer
På rådsmøtet vedtok NKR en uttalelse om global vaksinefordeling som harmonerer godt med Metodistkirkens. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone