En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Da Gud skiftet mening

Da Gud skiftet mening

01.11.2018
Det blir en spennende temasamling onsdag 14. november i Centralkirken i Oslo.
Da Gud skiftet mening

Kirken er ikke til å kjenne igjen, sier noen. Året 1968 markerte begynnelsen på det som etter hvert skulle bli en fullstendig endring i kirkens rolle. «Fra å være den alvorstunge bremsen i samfunnsmaskineret til å bli en aktiv formidler av et sosialetisk ansvar på alle områder - også det politiske», skriver skriver NRK-journalisten Tomm Kristiansen og prosten Trond Bakkevig i boka med den tabloide tittelen «Da Gud skiftet mening».

Onsdag 14. november klokka 19.00 kommer de to til Centralkirken til en samtale med utgangspunkt i deres ferske bok.

Utgangspunktet for boka er året 1968 og de store forandringene som har skjedd i kirke og samfunn gjennom de siste 50 årene. Det har vokst fram nye tanker om kirkens rolle i samfunnet, om kirkens ansvar i kampen mot nød, rasediskriminering, internasjonal urettferdighet, brudd på menneskerettigheter og krig.

På temakvelden skal vi spørre hvor langt inn i politikken en prest eller kirkeleder kan gå? Skal kirken gi svar om hvor mange innvandrere Norge skal ta imot, om det bør bores etter olje utenfor Lofoten, skattenivå og atomvåpen? Er kirken blitt venstrevridd? Tilpasser kirken seg bare «tidsånden» eller er den profetisk? Om om Gud - og kirken - har skiftet mening, hva er da det uforanderlige som det er nødvendig å holde fast i?

Disse og mange andre spørsmål skal Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen besvare onsdag 14. november - på CentralForum i Centralkirken.

Metodistprest Lars-Erik Nordby deltar med respons på kveldens innlegg, og det blir åpnet for spørsmål fra salen.

Velkommen til en spennende temasamling!

 

Da Gud skiftet mening

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone