En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Tid for nominasjoner

Tid for nominasjoner

06.12.2018
Innen 15. mars må alle nominasjoner til Årskonferansen 2019 være forslagskomiteen i hende. Her finner du full liste over hvilke valg vi skal gjøre.
Tid for nominasjoner

Forslagskomiteen jobber med valg på Årskonferansen 2019

Kjære ledere av menighetsråd og prester!

Arbeidsåret er i gang og vi i forslagskomiteen er i gang med arbeidet vårt.
Vi nærmer oss tiden for å nominere til årskonferansen og igjen går oppfordringen ut til dere i menighetene om å tenke på kandidater.

Dette er utklipp fra valgreglene angående nominasjoner:
Alle kirkens medlemmer, menigheter, styrer og råd har rett til å foreslå kandidater til Hovedstyret og Fagrådene. Forslagene sendes Forslagskomiteen v/lederen innen 15. mars. Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt av forslagsstiller. Forslagskomiteen skal innstille for Årskonferansen en person til hvert tillitsverv innen Hovedstyret og Fagrådene, samt presentere og fremme innkomne forslag.
Dersom det ikke foreligger forslag på mer enn en kandidat er det anledning til benkeforslag under Årskonferansen.
Årskonferansens forslagskomité arbeider ved siden av dette med kandidater.
Vi oppfordrer alle til å tenke på sammensetningen av styrer og råd i denne prosessen. Ikke minst når det kommer til leder av fagråd som har sete i hovedstyret, er det viktig å tenke at man også er med å sette sammen hovedstyret.
Forslagskomiteen ber dere derfor om å se på kjønn, alder og erfaring når dere foreslår kandidater slik at vi får en god balanse både i fagutvalgene og i hovedstyret.
Vi oppfordrer også til å tenke nye navn og ikke kun spørre kandidater som allerede står på valg.
Til hjelp i arbeidet vedlegger vi oversikt over rådenes sammensetning i dag. Det er også markert de som velges av andre instanser for at dere skal få med helheten i sammensetningen.

Vi ønsker dere lykke til med valgene og ser frem til å høre fra dere.
Mail til leder er: easkreo@online.no

Med vennlig hilsen
Elisabeth Moe Skreosen
Leder i Forslagskomiteen

 


Årsklasser som skal velges er markert med rødt. Personene som står i disse årsklassene er de som sitter fram til 31/7-2019.


A. STYRER, KOMITÉER OG REPRESENTANTER

Ny årsklasse: 2019-2021 Gjelder c), og e)

01. Hovedstyret

a) Leder 2018-2020: Audun Westad

b) Årsklasse 2018-2020:
Leder av Misjonsrådet: Aart Huurnink. Vara: Nestleder i Misjonsrådet

c) Årsklasse 2019-2021:
Leder Nasjonalt Arbeid: Leif S. Jacobsen Vara: Nestleder i MNA

d) Årsklasse 2018-2020:
Pastoral: Per Bradley Vara: Christina Thaarup
Leg: Wenche Moe Aasmundtveit Vara: Marte Odén Hval

e) Årsklasse 2019-2021:
Pastoral: Vetle Karlsen Eide Vara: Torgeir Tveter
Leg: Lisa Kristin Nielsen Vara: Sven Tore Dreyer Fredriksen

f) Øvrige medlemmer av Hovedstyret:
1. Biskopen
2. Tilsynsprestene
3. MBUs leder. Nestleder er vara.
4. Metodistkirkens Kvinner sin leder. Nestleder er vara.

Med møte-/talerett i Hovedstyret: Felleskassens kasserer/ Daglig leder ved Hovedkontoret og redaktør av Brobyggeren.
Hovedstyret velger selv nestleder, arbeidsutvalg og økonomi- & eiendomsutvalg.

Ny årsklasse: 2019-2023 Gjelder a) og b)

02. Nasjonalt Arbeid (MNA)

a) Leder 2019-21: Leif S. Jacobsen (Velges under Hovedstyret)

b) Årsklasse: 2017-2021                                    2019-2023
Leg kvinne: Solveig Barmen-Johnsen             Esther Christine Rolfsen
Leg mann: Magnus Løvland                              Arne Helge Hansen
Pastoral: Leif S. Jacobsen                                 Vetle Karlsen Eide

Vara 2017-2021:
Leg: Jan-Erik Fjukstad Hansen, inn som vakans for Esther Christine Rolfsen på ÅK 2018. Pastoral: Helen Byholt Lovelace.

Landsevangelist.
Tilsynsprest og hovedkontorets leder har møterett.
Representant fra MBU har en fast representant i MNA sitt styre.
Representant fra Betanien Diakoniråd med talerett: Repr. fra Betanien, Oslo
Hovedutvalget er ansvarlig som Årskonferansens resolusjonskomité. Dersom resolusjoner kommer opp i Årskonferansen suppleres hovedutvalget med aktuelle personer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone