En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nye utnevnelser

Nye utnevnelser

21.12.2018
Nye utnevnelser

Endringer i utnevninger

Pastor Andreas Kjernald er ansatt som pastor i en 20 % stilling i Kongsberg fra 01.01.19 og reduserer sine stillingsstørrelser i henholdsvis Hvittingfoss og Skien med 10 % på hvert sted.

Pastor Øyvind Helliesen er ansatt som rådgiver i en 70 % stilling, tilknyttet MNA og Hovedkontoret, fra 01.01.19.

 

Moss, 21.12.18

Knut Refsdal
Tilsynsprest

 

Lignende artikler
Ledelse som fag
2018-04-19
Kirken tilbyr et nytt kurs i fagfeltet ledelse i samarbeid med MF. Les mer
Ny presteutnevnelse
2020-08-04

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone