En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Et barn er født

Et barn er født

Skrevet av: Jorunn Wendel
23.12.2018
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel.
Et barn er fødtIllustrasjonsbilde.

 

Mt.1, 18-25: Et barn er født.

Et barn er fødtPrest Jorunn Wendel

En gang i Nasaret for lenge siden, i Juleevangeliets tid, levde det en mann som het Josef. Det står om ham i Bibelen, ikke mye, riktignok, svært lite faktisk, bare noen linjer i Matteus’ og Lukas’ evangelier, men både Matteus og Lukas er enige om at Josef var en kjernekar………..

Så da Maria kom til ham en dag og sa at hun var med barn, skjønte ikke Josef helt hvordan det skulle kunne ha gått til, men Maria så på ham med det store, alvorlige blikket sitt og sa at hun ikke hadde vært ham utro, hun hadde ikke krenket hans kjærlighet eller skjendet hans tillit på noen måte, men gravid, det var hun. - Og Josef så på henne og sa: ”Jeg tror deg.”……

Ordene er hentet fra innledningen til Ole Paus’ betagende bok om Josef, som utkom i 2008. Det er bare to av de fire evangelistene som forteller om Jesu fødsel, Lukas og Matteus. Beretningen til Lukas kjenner vi godt, som Juleevangeliet, og her ses det hele fra hvordan Maria opplever det. Hos Matteus er det Josef som står i sentrum.
Et ungt par er på reise før barnet de ventet, ble født. En folketelling med upraktiske forskrifter gjorde at de måtte forlate hjembyen Nasaret og begi seg ned til Betlehem. Veien var lang, rundt tretten mil på eselryggen, en strekning omtrent som fra Oslo til Hamar, men med adskillig dårligere veistandard. Rundt tusen år tidligere hadde sauebonden Isai hatt store flokker med dyr som beitet på Betlehemsmarkene. Den yngste av sønnene hans het David, og han var gjeter der ute hvor det mange hundre år senere skulle lyde englesang. David ble utvalgt til å være konge over Israel, og Josef var av ”Davids hus og ætt”. Så selv om reisen var komplisert og tidspunktet det verst tenkelige, så dro Maria og Josef lydig til Betlehem, der folketellingen skulle skje.

Vi vet lite om Josef, men vi kan gjerne tenke oss ham. Han var forlovet med Maria, og det betød at det var inngått en formell avtale mellom de to. Snart skulle det feires bryllup. Men så skjedde altså dette: Maria ventet barn, og Josef var ikke faren. Derfor innstiller han seg på en stillferdig oppløsning av forlovelsen. Mens han overveier den vanskelige situasjonen han var kommet i, skjer det noe. I en drøm viser en Herrens engel seg for ham med et budskap om at Maria er uten skyld i det som er skjedd. «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»  Josef blir overbevist og blir hos Maria. Jesus trengte en far som Josef.

Etter en lang og slitsom reise blir Jesus født i en stall i Betlehem. Han kom til verden som et lite barn. Som menneske var Jesus selv en av jordens små, flyktning, og med en oppvekst preget av okkupasjon og krig. Rett etter at han var fylt tretti år, ble han brutalt tatt av dage.

Jesu jordiske skjebne liknet den verdens mange små og ulykkelige opplever. – Snart skal vi feire jul. Julekrybbens hellige familie, Maria og Josef, var begge lydige mot det oppdraget de fikk av Gud, og barnet fikk navnet Jesus fordi han skulle frelse sitt folk fra deres synder, et oppdrag han utførte på Golgata.

Begivenheten i Betlehem er verdenshistoriens viktigste begivenhet. Gud blir menneske og går inn i historien. Han møter oss som det lille barnet i krybben.  Med Ham i sentrum kan vi både ta imot og formidle Guds kjærlighet. Det er det jul handler om.
Amen

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone