En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>I Dag forsinket fra trykkeriet

I Dag forsinket fra trykkeriet

02.01.2019
I Dag forsinket fra trykkeriet

Redaksjonen beklager at I Dag er kraftig forsinket. Det skyldes trykkeriet. Bladet ble levert i henhold til avtale til trykkeriet, men har ikke blitt levert til post og hovedkontoret slik avtalen spesifiserer.

Vi beklager dette sterkt og arbeider for at I Dag skal nå abonnentene så snart som mulig.

Lignende artikler
Nå er det ikke lenger mulig å få den engelske versjonen tilsendt til Norge. "I Dag" fortsetter som før. Les mer
Har du lyst til å skrive en andakt til I Dag? Da er dette noe for deg. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone