En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hyrdebrev til metodister som er LGBTQ

Hyrdebrev til metodister som er LGBTQ

02.01.2019
Biskopsrådet har sendt ut et hyrdebrev i forbindelse med den ekstraordinære generalkonferansen og debattene som den utløser.
Hyrdebrev til metodister som er LGBTQBiskopsrådet i the United methodist Church.

 

Til alle metodister

Nåde og fred være med dere i julens høytid og i de siste dagene av 2018.
I biskopsrådets høstmøte på St. Simon’s Island i Georgia, USA, ble et forslag om å sende et hyrdebrev til alle mennesker som identifiserer seg som LGBTQ. En redaksjonsgruppe, bestående av en biskop fra hver av sentralkonferansene og jurisdiksjonene, utarbeidet brevet som ligger vedlagt.
Vi deler dette brevet med dere som et uttrykk for vårt dype ønske om å styrke Kristi legeme. Vi erkjenner vår deltakelse i den skade som vi har påført hverandre og mennesker som identifiserer seg som LGBTQ. Ved dette brevet vitner vi om lyset som er Jesus Kristus, som lyser for alle og som kommer til verden (Joh. 1, 9). Vi ber om at vi i dagene som ligger foran oss vil vokse og bli sterkere, i Han, at vi vil bli fylt med visdom og at Guds velvilje vil hvile over oss (Luk. 2. 40).
Guds fred
Ken Carter
Biskop, den sørøstlige jurisdiksjon i USA, for biskopsrådet

 


Til våre brødre og søstre som identifiserer seg som LGBTQ


Biskopsrådet i the United Methodist Church anerkjenner den smerte og uro som den foreliggende ekstraordinære generalkonferansen gir rom for, ovenfor deg og din familie. Å være fokus for oppmerksomhet, diskusjon og debatt er smertelig.

Nedlatende og dehumaniserende kommentarer og angrep på LGBTQ-personer i samtaler foran generalkonferansen er en stor tragedie og vold mot hjerter, tanker og ånd. Når dere lider, lider hele Kristi legeme. Sammen må vi arbeide for å motstå hat, vold og undertrykkelse av mennesker. Gjennom slike holdninger og handlinger påføres stor skade gjennom hele vårt samfunn, til både offer og utøver.

Som Paulus skrev i sitt første brev til Korinterne (2. kapittel): Vi kan ikke si til en del av kroppen, «Jeg har ikke bruk for deg». Vi tilhører hverandre. Gjennom vår dåp er vi tillagt kirken, Kristi legeme, og gjort til en i Kristus. Kirken avgir dette løftet til alle sine døpte medlemmer: «Din glede, din smerte, din fremgang, ditt tap, er også vårt – for du er en av oss. (The UMC Book of Worship. Side 83). Vår Kirkeordning slår utvetydig fast at alle mennesker har en hellig verdi.

Som ledere av kirken kjenner vi dyp smerte over samtaler som vanærer, objektifiserer og dehumaniserer. Vi tilstår, som biskoper i The United Methodist Church, og samtidig som vi søker å ære våre overbevisninger, at våre handlinger og ord ikke alltid har vært livgivende og gitt ære til våre brødre og søsken som identifiserer seg som LGBTQ. I vår sorg søker vi å lære og vokse i nåde. I det formålet vil vi forplikte oss til å hjelpe mennesker som er uenige til å føre samtaler som inkluderer, ærer og respekterer mennesker med andre meninger. Vi er en variert gruppe av biskoper– konservative, sentriske og progressive. Vi er uansett forent i vår forpliktelse til å arbeide sammen slik at du og alle Guds barn vil oppleve styrke, trøst og et håp for en bedre og mer nådefull morgendag.

Nå når den ekstraordinære generalkonferansen nærmer seg, ber vi om at den Hellige Ånd skal føre oss sammen. Må vi se Guds bilde i hverandre, behandle hverandre med varsomhet og elske hverandre med stor kraft. Fylt av Kristi kjærlighet på en slik måte, ber vi om å få være Guds trofaste vitner.

Biskopsrådet
The United Methodist Church
Fredag 28. desember 2018

 

 

Oversatt av Karl Anders Ellingsen. Du finner originalteksten her.

 

 

Lignende artikler
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone