En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kirke i en ny tid

Kirke i en ny tid

19.02.2019
Nye tanker om å være kirke i vår tid.
Kirke i en ny tid

Kirken preges av samfunnet og når samfunnet endres, vil kirken påvirkes av dette. Dette er utgangspunktet for hele ni samlinger rundt i Norge, i en storsatsning av Norges Kristne Råd.

Noen av spørsmålene som vil stilles er: Hvordan ser samfunnet ut om tjue år? Hvilke av dagens trender vil fortsette å påvirke kirken, hvilke trender vil få mindre innflytelse, og hva med nye og viktige trender? Hva med barn og unges situasjon? Hva er stabilt i kirken, og hva kan og må endres?

Tilsynsprest Knut Refsdal er svært tydelig i sin oppfordring til metodistene om å delta:
- Jeg tror vi lever i en tid der kirkene må tenke nytt om hvordan vi er kirke. Det handler både om hva slags type aktiviteter vil tilbyr, men også om hvordan vi presenterer evangeliet på en troverdig, aktuell og relevant måte for mennesker i dag. Disse samlingene vil hjelpe oss til å reflektere omkring slike utfordringer. Jeg håper derfor mange menigheter vil være godt representert, ikke bare med prester, diakoner og andre ansatte, men også med det leke lederskapet i menighetene og slik skape gode prosesser i ettertid, sier Refsdal.

Utgangspunktet kommer fra den Engelske Metodistkirken. Hva kan engelske kirker dele med oss fra England som er langt mer sammensatt og mindre kirkepreget enn Norge? Her har en femten års erfaring med Fresh Expressions of Church (FX). FX heier både på tradisjonsrike menigheter som forandrer seg og på nye, uvanlige menighetsplantinger. Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) har tjue års erfaring med forandring i etablerte menigheter.

Norges Kristne Råd inviterer i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling til regionaløkumeniske samlinger med temaet «Kirke i en ny tid».

To uker i mars 2019 inviterer vi til samlinger i ni norske byer. Tidspunkt for alle samlingene er 10-15.

4. mars      Kirke i en ny tid. Frøyland og Orstad Kirke, Sandnes
5. mars      Kirke i en ny tid.  Centralkirken, Bergen       
6. mars      Kirke i en ny tid.  Frelsesarmeen Trondheim
7. mars      Kirke i en ny tid.  Tromsø frikirke
8. mars      Kirke i en ny tid.  Harstad kirke
25. mars    Kirke i en ny tid.  Molde domkirke
26. mars    Kirke i en ny tid.  Baptistkirken, Fredrikstad
27. mars    Kirke i en ny tid.  Hånes Frikirke, Kristiansand
28. mars    Kirke i en ny tid.  Solvangkirken, Tønsberg

 

Lignende artikler
På rådsmøtet vedtok NKR en uttalelse om global vaksinefordeling som harmonerer godt med Metodistkirkens. Les mer
Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone