En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>På vei til historisk generalkonferanse

På vei til historisk generalkonferanse

19.02.2019
Vi har snakket med våre to delegater før de i dag reiste til St. Louis, USA.
På vei til historisk generalkonferanseDelegatene Audun Westad og Frøydis Grinna på flyet i dag, på vei til generalkonferansen. Bildet er fra Konferanse-Audun på Facebook.

Vi nærmer oss generalkonferansen raskt og våre to delegater er prest Frøydis Grinna og Audun Westad.

-    Hvordan ser du frem mot Generalkonferansen (GK)?

-    Frøydis: Jeg ser frem til konferansen med blandede følelser. Det er vel ingen som gleder seg, men det er jo et viktig og spennende øyeblikk for kirken vår. Vi står ved et skille og det er ikke gøy. Jeg tror det blir slitsomme dager.

-    Audun: Jeg vet ærlig talt ikke helt hvordan jeg ser frem mot GK. På den ene siden så gleder jeg meg til å komme i gang med noe som jeg har vært med å forberede og har brukt mye tid på. Jeg ser frem til å møte igjen de jeg kjenner og møte nye mennesker fra alle sider av kirken. Men jeg vet at det ikke blir gøy. Vi vil nok miste noen uansett utfall og polariseringen gir meg svært blandende følelser.


-    Hvordan har du forberedt deg?

-   Frøydis:  I vårt biskopsområde har vi hatt web-møter hver måned. Vi har gått gjennom forslagene og de ulike planene og samtalt om de ulike mulighetene. Bønn har vært en viktig del av møtene. Jeg var også med på fellesmøtet som alle delegatene fra Europa var invitert til. Her lyttet vi til de ulike meningene, tankene og ønskene som vi har. Jeg leser også sakspapirer og artikler. Vi får mange mail og brev, og det er sterke meninger og følelser. De aktive på begge sider er svært overbeviste og jeg må vel si at jeg ikke har lest alle brev like nøye.
Jeg merker at det er en stor fordel å ha vært med på en GK fra før. Det er en svært amerikansk møteform. Vi er 864 som skal forme vedtak, men det er noen som er svært dyktige i den politiske prosessen og bruker det.

-   Audun:  Jeg har lest, hørt og sett det jeg kommer over. Har forsøkt å forstå hvordan ulike mennesker tenker. Og det er mye bra, men også mye fælt. Det er til tider et språk som jeg opplever som svært upassende for det folk som kaller seg metodister.

På vei til historisk generalkonferanse

-    Dere fikk fornyet tillitt på siste årskonferansen. Hvordan opplevde du det, Frøydis?

-    Frøydis: Det var veldig godt å få årskonferansens tillitt ved at forslaget om å velge nye delegater ble nedstemt. Jeg respekterer ønsket om å velge nye med andre synspunkter, men en er jo valgt for en fireårsperiode. GK 2019 er jo en slags fortsettelse av GK 2016 og vedtakene der. Så det føles riktig å være med.

-    Har du endret standpunkt siden sist?

-    Frøydis: Nei, jeg har ikke det. For meg handler dette om å stemme på så mye mer enn en enkelt plan, mer enn bare homofilisaken. Det er vanskelig å være så svart/hvitt når vi er en del av en global kirke med store kulturelle og teologiske ulikheter.

-   Audun:  Nei. Det har jeg ikke.

-    Har du en «favorittplan»?

-   Frøydis:  I utgangspunktet ser jeg vel på One Church Plan som den jeg heller mot. De andre planene har sine sterke og svake sider. Det var svært mange amerikanere i kommisjonen «A Way Forward», og det preger planene, særlig Connectional-Conference Plan. Det er en plan som vil ta lang tid å implementere. Uansett er det vanskelig å sitte her hjemme og vite utfallet. Jeg tror vi må være forberedt på at det meste kan skje.

-    Audun: Ja, det har jeg. Jeg synes The Simple Plan er den som hjertet mitt ønsker, men jeg vil stemme for One Church Plan. Men med forbehold om at jeg ikke vet hvordan ting vil utvikle seg underveis i konferansen. Det ser for meg ut til at veldig mange er på jakt etter den perfekte plan. Den tror jeg ikke finnes der vi er nå, ikke med det klimaet vi har. Men når det er sagt, så ser jeg noen planer som bedre enn andre. Jeg leser inn et formål med planen. Jeg ser etter den og de som søker å forene mangfoldet og forkaster den og de som søker å skape om kirken til et ekkokammer av likesinnede.


-    Hva tror du blir utfallet?

-    Frøydis: Vi kan fort stå uten noe flertall. Mange vil trenere prosessen så mye som de kan og ønsker ikke et vedtak som de ikke er enig i.

-    Audun: Det er jeg svært usikker på. En del av meg frykter at vi ikke får se kirken på det fineste. En annen del av meg tror på et under. Jeg håper av hele mitt hjerte at vi vil få en god prosess, uavhengig av resultatet.


-    Det er avsatt en dag til bønn i en kort konferanse. Hva synes du om det?

-    Frøydis: Det synes jeg er fint. Vi trenger et Guds under for å komme gjennom dette med en kirke og en plan for videre tjeneste.

-    Audun: Vår tro og teologi er tydelig på at kristne forhandlinger er et nådemiddel der Gud er tilstede. Vi trenger å be sammen. Men om det er den beste bruken av de få konferansedagene, stiller jeg spørsmål ved. Vi trenger bønn, og mye forbønn. Men de som trenger mest forbønn er biskopene som skal være ordstyrere og lede konferansen. De får en vanskelig oppgave, for det er ikke alle delegatene som respekterer konferansen som et nådemiddel og bruker svært politiske taktikker for å tvinge igjennom sin vilje.

-    Kan vi følge deg på sosiale medier underveis?

-    Nei. Jeg føler Audun gjør en god jobb der. Møtene streames og Brobyggeren skal jo også være der. Jeg vil konsentrere meg om forhandlingene og det som skjer i møtesalen.
Frøydis takker for all forbønn og all interessen som hun har fått. Hun er klar på at en ikke kan tilfredsstille alle så lenge meningene er så delte, men hun vil gjøre sitt beste for kirken og for oss som har sendt henne, i dette historiske øyeblikket for kirken.

-    Audun: Ja. Jeg vil bruke profilen Konferanse-Audun på Facebook og Instagram. Jeg tviler på at jeg får tid til å blogge, til det blir det for hektisk. Jeg håper dere vil gi respons på det jeg legger ut og stiller spørsmål. Det gjør det mye mer inspirerende for meg og.

 

Vi ønsker dem god reise og Guds velsignelse over forhandlingene og oppholdet i St. Louis. Hold dem i din forbønn, spesielt i disse dagene.

 

 

 

Lignende artikler
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone