En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hvordan følge generalkonferansen

Hvordan følge generalkonferansen

20.02.2019
Hva kan du gjøre for å ta del?
Hvordan følge generalkonferansen

Lørdag 23. februar samles valgte delegater og biskopene i The United Methodist Church (UMC) til en ekstraordinær generalkonferanse (GK). Målet med konferansen er å finne en vei fremover for kirken, gjennom vår uenighet om likekjønnet ekteskap og ordinasjon av LGBTQ personer.

Du kan føle at avstanden til det som skjer i St. Louis er lang, men det er flere måter du kan følge det som skjer og støtte de som er på konferansen.


Start med bønn

Det er mange som deltar på konferansen. Løft dem opp med din forbønn fra og med i dag.
Be for delegatene våre, Frøydis Grinna og Audun Westad. Du kan også finne lister med de andre delegatene her.
Be for biskopene. Biskopene har ikke stemmerett i generalkonferansen, men de leder forhandlingene. De er en komplisert og ekstremt slitsom oppgave. Be for vår biskop Christian Alsted og for de andre biskopene. javascript:void(0)C
Be for staben. Det arbeider et stort antall frivillige og ansatte personer bak kulissene for at alt skal fungere. Det blir lange og svært slitsomme dager for dem. Be for dem og for at Den Hellige Ånd skal gi dem styrke.
Be for kirken din. Husk å be for presten din, for menigheten din og for alle de som svarer på spørsmål på vegne av kirken din. Be for Metodistkirken mens vi arbeider for å finne ut av disse spørsmålene.
Bli med i «the UMC prayer initiative». Upper Room (I Dag) leder oss i bønn gjennom umcprays.org. Du kan skrive deg opp for å motta informasjon om viktige bønneemner når de dukker opp.

Vær informert

Du vil kunne lese om GK i sosiale medier og i vanlige (amerikanske) nyheter. Før du responderer og reagerer, vær sikker på at det du har fått er fakta. UMC har en informativ nettside hvor du kan lære mer. Gå til www.umc.org/GC2019.
Her vil du finne mange artikler som kan hjelpe deg til å forstå spørsmålene bedre. Et eksempel er hva en ekstraordinær generalkonferanse er. En annen artikkel forklarer hva som du finner i rapporten fra kommisjonen «A Way Forward». Det er dette dokumentet som er foranledningen til GK. Her er også en versjon av det skjemaet som var på trykk i siste utgave av Brobyggeren.
Du kan laste ned hele rapporten her. Den inneholder også en oppsummering. For å se hva som har skjedd siden rapporten kom ut, kan du gå til United Methodist News. Dette er kirkens eget uavhengige nyhetsorgan.

Vær åpen

Gjennom hele Bibelen ser vi Gud overrasker sitt folk. Gjennom profeter og konger, dommere og andre religiøse ledere. Jesu undervisning overrasket ofte hans disipler, fariseerne og andre som var overbevist om at de kjente og forstod Guds lov. Paulus, forfatter av store deler av det Nye Testamentet startet som en anklager og forfølger av de kristne, overbevist om at det var Guds vilje.
I dag er vi kanskje overbevist om at vi vet eksakt hva Gud vil skal være resultatet av GK. Vi tror vi kjenner Jesu vilje og hvor Ånden vil lede oss. Men husk at Gud kan overraske oss.


Hold deg orientert

UMC.org/GC2019 er den beste informasjonskilden. Du kan også se en direkte sending fra forhandlingssalen her.
Du kan få et blikk fra innsiden om du følger vår delegat Audun Westad på Facebook. Her legger han ut mye informasjon. Pass på å følge han så du får del i det.
Du vil også finne artikler og en live blog på www.metodistkirken.no, slik som vi har under årskonferansene. Karl Anders Ellingsen vil være til stede i St. Louis og rapportere derfra her. Husk å følge Metodistkirken i Norge på Facebook for å få melding om når nye artikler går ut.

Men viktigst av alt: Be for konferansen, for delegatene og alle som skal bidra. Be om Guds veiledning og Åndens ledelse.

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer
Pandemien tvinger oss til å utsette generalkonferansen til 2022. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone